Krystljocht yn Menaam

MENAAM 24 december 2020 – Namens Dorpsbelang zijn de redactieleden van Facebook en Menaldumdorp op zoek gegaan naar de mooiste kerstverlichting in ons dorp. Ondanks het weer dat koud en nat was, waren er prachtige plekjes te vinden.

20201224 170223BC2MD Custom 2

De mooiste straat

De verschillen tussen straten onderling maar ook in straten zelf waren erg groot. Van donker tot uitbundig feestelijke verlicht. Zo waren straten als de Miedkamp, deel van de Achterbosk, een deel in De (2e)Boech zeer uitnodigend en gezellig. De Mieddyk was volgens de redactieleden zeker de topper voor dit jaar. Rijk verlicht met kerstbomen, lichtjes langs het veld en vlokken en sterren langs de straat. Gezellig om daar eens doorheen te wandelen of te rijden.

20201224 170348BC2MD Custom 2

De mooiste tuinversiering

Om te komen voor een keuze van de mooiste tuin was het zeker niet makkelijker. Na een lange natte fietstocht bleven er zo’n 6 nominaties over, namelijk Mieddyk langs de Dobbe, in De Boskrânne nr2, de Orxmasingel  nr21 en een drietal in de 2e Boech. Juist daar viel de keuze voor de mooiste tuinversiering. Niet overdadig maar prachtig geheel in combinatie met de bijbehorende woning. De keuze was unaniem en de prijs (cadeaubon bij de slager) is voor Boech nummer 23. Van Harte gefeliciteerd.

20201224 165616 BC3MD Custom 2

Namens de redactie, graag tot volgend jaar “Krystljocht yn Menaam” maar neem nu nog eens een kijkje in ons dorp als het weer donker is.

Facebook Dorpsbelangmenaam (Greta en Sierk)
https://www.facebook.com/dorpsbelangmenaam

Menaldumdorp (Henri)
https://www.menaldumdorp.nl

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje