JSN ImageShow (winter)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

De gemeente Waadhoeke heeft in oktober en november 2020 een onafhankelijke enquête opgesteld voor een nieuwe mobiliteitsvisie. Verkeer is veelomvattend en bewoners konden in de enquête aangeven welke punten zij veilig en onveilig vonden. De Gernierswei is daarbij als hotspot nummer 1 als gevarenweg voor fietsers uit de bus gekomen, omdat een vrijliggend fietspad langs deze drukke doorfietsroute ontbreekt.

Er maken ook veel fietsers van de Gernierswei gebruik, die niet in Berltsum hoeven te zijn, maar van Menaam-Minnertsga fietsen. De enquête is door 1320 respondenten ingevuld, zeer representatief en dat was voor het onafhankelijk verkeersbureau Goudappel boven verwachting ten opzichte van andere gemeentes. Opvallend waren de groot aantal ingevulde enquêtes uit de dorpen Minnertsga, Sint Jacobiparochie, Wier, Berltsum en Menaam. Op de tweede plaats werd het knelpunt Hatsum-Winsum aangegeven, waar ook een vrijliggend fietspad ontbreekt. Op beide trajecten rijdt een toenemend aantal auto’s, vrachtauto’s en landbouwvoertuigen ten opzichte van 2014 voor de Haak. Het doel van de nieuwe mobiliteitsvisie is om het ongevallencijfer naar beneden te krijgen.

DSC 0149bc Small
De gemeente Waadhoeke onderzoekt nu welke (financiële) mogelijkheden er zijn om de vrijliggende fietspaden aan te leggen. Hiervoor zijn ook provinciale gelden beschikbaar.

Hieke Joostema-Greidanus
Laas Bonnema
Fietsersbond Waadhoeke


 

 

[dit artikel delen op]

Doarpsbilang Menaem

feintsje logo1e Mobile
Lid worden?

of meer weten

FB Doarpsbilang

FB LogoNaast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!

Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

vanaf 1-1-2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje
(c)2004 - 2021 www.menaldumdorp.nl  
Ga naar boven