MENAAM 26 maart 2021 - Vanaf juni 2020 is intensief gewerkt aan de verbouw van het voormalige gemeentehuis van Menaam tot IenhoarnState: een moderne woonlocatie met dertig appartementen voor mensen met dementie. Vrijdag 19 maart was het dan zover en is deze prachtige locatie overgedragen aan KwadrantGroep.

Inrichten pandKeuken IenhoarnState Small
Nu begint het leukste deel van de voorbereiding. Begin april wordt het meubilair geleverd en kunnen we de ruimten gaan inrichten. Op de foto’s ziet u een deel van de keukeninrichting op zowel de begane grond als eerste verdieping. Uitgangspunt van ons woonzorgconcept is persoonsgerichte zorg. Dit komt in alles terug: de indeling van de algemene ruimtes, de appartementen, de kleuren, inrichting en de fysieke omgeving. Door het toepassen van domotica (moderne zorgalarmering) en het anders organiseren van de zorg worden bewoners gestimuleerd zich vrij te bewegen en een plek op te zoeken waar zij zich comfortabel voelen. Voor de een is dit een rustige plek, de ander houdt van reuring.
In april gaan we tevens ‘proefdraaien’ met betrekking tot bijvoorbeeld zorgalarmering en de keuken. Ook wordt aan de buitenzijde de puntjes op de i gezet wat betreft bestrating, omheining en de tuin. Dit hopen we eind april af te ronden zodat we helemaal klaar zijn voor de inhuizing van de eerste bewoners begin mei.

Intrek bewoners
De huidige bewoners van KSW Nij Statelân gaan op 3 mei verhuizen. Een bijzonder moment, ook voor hun naasten en onze medewerkers. Een week later kunnen de eerste nieuwe bewoners in IenhoarnState komen wonen. Van mei tot en met september zal sprake zijn van een gefaseerde instroom, eind september zullen alle appartementen naar verwachting bewoond zijn.

Zithoek IenhoarnState Small

Een kijkje nemen?
We nodigen direct omwonenden uit om in april een kijkje te nemen, voordat de bewoners hun intrek nemen. De uitnodiging hiervoor ontvangen de directe buren binnenkort. Door coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om op korte termijn een open dag voor iedereen te organiseren.
Hopelijk kan in de zomer een officiële opening plaatsvinden als de situatie rondom corona dit toelaat.

Meer weten? Kijk op www.paletgroep.nl/wonen-bij-ons/ienhoarnstate

Bron en foto's: KwadrantGroep


 

 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.