Inzameling Oudpapier Menaam
donderdag 28 september as. vanaf 18:30 uur

MENAAM 5 juli 2021 – Het lijkt een maandag zoals alle andere maandagen in de slagerij van Koos en Aafke van Smeden. De lichten zijn uit en de vitrines leeg. Maar schijn bedriegt. Koos is deze dag niet bezig met zijn voorbereidingen voor de wekelijkse opening van dinsdagochtend. Ook het dragen van de ons bekende witte bedrijfskleding ontbreekt. Koos is bezig met het verzamelen van zijn vele slagersattributen. Deze worden klaargezet en zullen worden opgehaald door de nieuwe eigenaar.20210703 095743 slagerij van smeden Medium

Drukke werkweken

Koos en Aafke van Smeden hebben met hun personeel in de laatste weken voor hun winkelsluiting nog heel veel werk moeten verzetten. Vele dorpsgenoten en vaste klanten hebben hun laatste en soms een grotere voorraad besteld. Het was voor Koos en Aafke erg belangrijk deze bestellingen zoals altijd pico bello klaar te zetten. Zij wilde absoluut voorkomen dat er in de laatste week nog “nee” moest worden verkocht voor eerder bestelde producten.

Drie maanden werden 43 jaar20210703 095141 800px
Koos komt niet uit een echte slagersfamilie, alhoewel hij niet onbekend was met vleesproducten. Zijn vader, grootvader en oom zaten als grossiers al in het vlees. Na de middelbare school ging Koos in opleiding voor het slagersvak naar de slagersvakschool. Na meerdere stages kwam Koos tijdelijk als hulp bij de slager aan de Greatebuorren in Menaam. Het ging maar om 3 maanden. Dit pakte voor Koos heel anders uit. Koos besloot het bedrijf geheel over te nemen. En zo begonnen Koos met Aafke in 1978 de “Kwaliteitsslagerij Jac. van Smeden” aan de Greatebuorren 43 in Menaam.

Winkelkern Greatebuorren/Dyksterbuorren

In die tijd waren Koos en Aafke 6 dagen per week geopend. De omgeving van de Greatebuorren was een winkelkern met veel gezelligheid. De vele winkels in de directe omgeving zorgde op bepaalde tijden voor gezelligheid en aanloop. Een slagerij met in de naaste omgeving de 4=6, een tweetal bakkers, een bloemenzaak en nog vele anderen. Het wegvallen van al deze middenstand was en is nog steeds een verlies voor ons dorp. Het laatste jaar was de winkel open van dinsdag tot en met zaterdag. Dit gaf gelukkig weer extra vrije tijd.

Koos en Aafke verwerkten uitsluitend vleesproducten afkomstig uit ons eigen land. De Livar en andere veesoorten werden in de slagerij verwerkt tot verkoopbare vleesproducten waaronder de specialiteiten van Koos, gemaakt in zijn eigen worstmakerij. In de beginperiode heeft Koos nog ongeveer 5 jaar zelf geslacht. Daarna is hij overgestapt op het uitsluitend verwerken van zelf geselecteerde vleesproducten.

Mondkapjes:

Corona heeft een aanzienlijke impact gehad op veel middenstanders. Koos moest ook maatregelen treffen zoals 1,5 meter afstand, mondkapjes, maximaal 3 personen in de winkel en een kuchscherm bij de pin automaat. Maatregelen die vervelend waren echter de verkoop in de winkel kon gelukkig gewoon doorgaan.

 

20210702 122449 bc800pxPensioen

Na 43 jaar is het moment gekomen dat Koos en dus ook Aafke samen de winkel sluiten en met pensioen zijn gegaan. Zij zullen de aanloop en gezelligheid van hun klanten behoorlijk gaan missen. De werkzaamheden in voorbereiding voordat de winkel openging, waren op sommige momenten behoorlijk tijdrovend. Rondom de feestdagen en tijdens sommige evenementen moest men in de slagerij flink aan de bak en soms een nacht doordraaien om alles weer op tijd te kunnen leveren.

De laatste week in de slagerij

Koos en Aafke kijken terug op een bijzondere laatste week. Zij zijn dankbaar en blij met alle leuke en mooie reacties die zij in de afgelopen week hebben ontvangen. De laatste zaterdag was ontzettend leuk omdat veel klanten en afgevaardigden van verenigingen en bedrijven nog even met een dankwoord en goede wensen langs kwamen.

Historie pand Greatebuorren (bron doc. Menaam)
Het pand aan de Greatebuorren 43 heeft een lange slagers historie.
– 1895 tot 1926 Slagerij van Fedde de Boer.
– 1926 tot 1931 Slagerij van Geert van der Leest.

– 1931 tot 1977 Slagerij van Yde en later zoon Anne Baarda.
– 1977 tot 1978 Korte tussenperiode.
– 1978 tot 2021 Slagerij Koos van Smeden die na zijn hulpperiode de slagerij volledig heeft overgenomen.

Henri Visser – Menaldumdorp.nl

 

Cadeau namens Doarpsbilang Menaem, een prachtig metalen creatie gemaakt door GJ Metal Art,

20210703 101247 Cadeau dorpsbelang Medium

Meer info zie [gj-metalart.nl] voor meer mooie voorbeelden.


Redactie Menaldumdorp
Meer over Menaam, iedere maand in Menaem yn't Ljocht

 

 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.