MENAAM, 3 februari 2022 - ‘Yn in wrâld wêr’t ferdieling ús hieltyd mear út mekoar driuwt, soarget muzyk foar in bân. Wy ha elkoar nedich yn dizze feroarjende wrâld’.

IMG 1469bc SmallZo opende de voorzitter van Concordia de Kick Off afgelopen donderdag, de officiële aftrap van het samenwerkingsproject van 3 drumfanfares uit de regio Waadhoeke. Drum- en Showfanfare CMH-Menaldum, drumfanfare Concordia Sexbierum en de drumfanfare van Christelijke Muziekver. Oranje Minnertsga hebben de handen ineen geslagen en zijn een unieke en veelbelovende samenwerking gestart. Er wordt al een aantal maanden gezamenlijk muziek gemaakt en opgetreden maar door Corona moest deze officiële aftrap steeds worden uitgesteld.

 

Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd de samenwerking officieel bekrachtigd middels het tekenen van een intentieverklaring. Hierdoor kan een speciaal opgericht kernteam nu officieel van start om in opdracht van de 3 besturen te onderzoeken in welke vorm de samenwerking kan worden voortgezet in de toekomst.
Organisatorisch is er veel werk te doen. Het kernteam, bestaande uit totaal 9 leden (van elke vereniging 3) heeft niet stil gezeten tijdens de lockdown. Inmiddels ligt er al een tussenverslag op tafel. Het hele proces wordt begeleid door 2 vakkundige trajectbegeleiders van Rabobank ClubSupport.

Ook werd tijdens deze avond de projectnaam onthuld. Deze projectnaam is door de leden zelf bedacht en gekozen d.m.v. een onlineverkiezing. Onder de naam DSG, wat staat voor “Door Samenwerking Groot” hopen zij u binnenkort muzikaal te ontmoeten.

De instructie bestaat uit Jurian Kampstra, Benjamin Veldhuizen en Michael Bakker. Zij hebben hun roots bij Advendo Sneek en zijn al sinds 2016 als instructie verbonden aan CMH-Menaldum.

De feestelijke avond werd afgesloten met een toast op de samenwerking!
Samen muziek maken en marcheren naar de toekomst!


 

 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.