Inzameling Oudpapier Menaam
donderdag 28 september as. vanaf 18:30 uur

MENAAM 15 maart 2022 - De vogeltjes fluiten, de eerste zonnestralen zijn weer voelbaar op ons gezicht en de tulpen staan in bloei. De lente komt eraan! Een periode waarbij zwembad Waadhoeke zich normaliter gereed maakt voor een nieuw zwemseizoen, maar in plaats daarvan zien we niets meer dan een sober aanzicht. Precies een jaar geleden begonnen we aan onze actiegroep en de petitie. Met bijna 2200 handtekeningen overhandigden we vol trots op 1 juli 2021 de petitie aan wethouder Caroline de Pee. Daarna werd het stil...

IMG 4039vervaagd SmallDe bal lag bij de eigenaar van het zwembad, de heer Hipke en de gemeente Waadhoeke. Vorig jaar heeft de heer Hipke een subsidieverzoek voor groot onderhoud van het zwembad ingediend bij de gemeente. Daarvoor vroeg de gemeente een royaal aantal stukken aan te leveren zoals een exploitatie/haalbaarheidsonderzoeken etc. De stukken die ingediend zijn vond de gemeente te summier. De exploitant vond het geen probleem de resterende stukken in te dienen, alleen zijn de kosten die deze onderzoeken met zich meebrengen fors, namelijk 20.000 euro.

In die tijd liep de gemeentelijke discussie over de toekomst van de zwembaden in de gemeente. Er is naar aanleiding daarvan een gesprek geweest tussen de exploitant en de heer Siegersma en de heer Helmus. Daarbij is afgesproken dat de exploitant de ingestuurde stukken iets zou aanpassen, om vervolgens te wachten op een principe uitspraak van de gemeente. Wanneer deze uitspraak positief zou zijn, dan zouden de overige stukken aangeleverd worden (de uitkomsten van de onderzoeken van 20.000) door de heer Hipke, eigenaar van zwembad Waadhoeke. De iets aangepaste stukken zijn ingediend, waarna er volgens de heer Hipke, een brief volgde van de gemeente waarin ze wederom aangaven dat de stukken niet compleet waren. De heer Hipke zegt daarover het volgende: ‘Dit wisten we wel, want dat hadden we zo afgesproken. Op de principe uitspraak van de gemeente over de toekomst van het buitenbad en of de gemeente überhaupt subsidie wil verstrekken hebben we nog geen reactie gehad. Zodra dit bij ons bekend is en de uitspraak is positief, dan willen wij wel de ontbrekende stukken aanleveren’. Het komt er nu op neer dat de gemeente vraagt 20.000 euro te investeren, zonder dat de eigenaar zekerheid krijgt over het verstrekken van een subsidie.

 

Welke politieke partij komt er in actie en steunt ‘ons’ zwembad? Wie zorgt ervoor dat de inwoners, de kinderen van Menaam, Dronryp, Berltsum, Marsum en Deinum weer op de fiets kunnen stappen om te zwemmen en afkoelen in hun eigen veilige omgeving?

BRON: Actiegroep zwembad Waadhoeke - Facebook [LINK]
Overigens het archief "zwembad op Schatzenburg" is al vele jaren een probleemdossier [LINK]

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.