WAADHOEKE – MENAAM 4 mei 2022, de dag dat Nederland jaarlijks stilstaat en terugdenkt aan de oorlogsjaren tijdens de 2e wereldoorlog, de gevolgen en hen omgekomen in die tijd. Mede door de gebeurtenissen in het oosten van Europa, dit jaar met een extra betrokken en emotioneel gevoel.

2022 04 05 15bc Medium

Jaarlijks gaat onze gemeente langs de vele oorlogsmonumenten in onze gemeente Waadhoeke. In bijzijn van afgevaardigde van PKN kerk Menaam Ds. Jeroen van Olffen en mevr. Janet de Haan van Doarpsbilang Menaem, zijn kransen gelegd bij beide oorlogsmonumenten n Menaam.

2022 04 05 3bc Medium 2022 04 05 14bc Medium 2022 04 05 21bc Medium 2022 04 05 32bc Medium
De kranslegging namens de gemeente Waadhoeke door wethouder Boukje Tol
foto's J. de Haan (Dorpsbelang Menaam)

 

Voorgedragen gedicht:
"Door Goede Machten" van Dietrich Bonhoeffer.
 • Door goede machten trouw en stil omgeven,
  behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
  zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
  en met u ingaan in het nieuwe jaar.

 • Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
  drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
  o Heer, geef onze opgejaagde zielen
  het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

 • En wilt Gij ons de bitt're beker geven
  met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
  dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
  aan uit uw goede, uw geliefde hand.

 • Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
  om deze wereld en haar zonneschijn,
  leer ons wat is geleden dan herdenken,
  geheel van U zal dan ons leven zijn.

 • Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
  die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
  breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
  Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

 • Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
  de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
  laat ons dan allerwege horen stijgen
  tot lof van U het wereldwijde lied.

 • In goede machten liefderijk geborgen
  verwachten wij getroost wat komen mag.
  God is met ons des avonds en des morgens,
  is zeker met ons elke nieuwe dag.
Gedicht: "Door Goede Machten" van Dietrich Bonhoeffer. 

 


Meer weten over de oorlogsmonumeten in Menaam, zie anvolgende links:
Verzetsmonument Ryksstrjitwei [LINK]
4 mei 2020 herdenking Menaam met video tijdens de Corona beperkingen [LINK]

 

 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje