Inzameling Oudpapier Menaam
donderdag 28 september as. vanaf 18:30 uur

MENAAM 29 januari 2023 - Voortbordurend op de woonenquête van vorig jaar, zijn wij verder in gesprek gegaan met Gemeente Waadhoeke over de mogelijkheid voor woningbouw in Menaam.20230129 152714bc Medium

Voor de dynamiek en leefbaarheid van Menaam is het van belang dat er gebouwd wordt aan de toekomst van het dorp. Daarvoor is woningbouwontwikkeling wenselijk. Gemeente Waadhoeke is nu met een plan gekomen voor nieuwbouw aan de Bitgumerdyk, tegenover de ingang van het kaatsveld. Wij willen jullie allemaal in de gelegenheid stellen om kennis te maken met dit plan.

Wij nodigen jullie dan ook van harte uit om op woensdag 8 februari vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur in de oude bibliotheek aan het Skilpaed nummer 1. Naast Doarpsbelang Menaam zullen ook Gemeente Waadhoeke en ontwikkelaar Lont aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. LET OP: u kunt vanaf 17.00 uur gewoon binnenlopen!

De direct omwonenden van de Bitgumerdyk hebben een aparte uitnodiging ontvangen en zijn welkom vanaf 16.00 uur. Mocht u onverhoopt van de Gemeente geen uitnodiging hebben ontvangen, wees gewoon welkom.

Hopelijk tot ziens op 8 februari!

Doarpsbelang Menaam


 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.