MENAAM maart 2023 - Wij zijn verheugd dat de informatiedag over de nieuwbouw aan de Bitgumerdyk zo druk bezocht is. Alle bezoekers hebben kennis kunnen maken met het concept-plan voor nieuwbouw in Menaam.

Dat het een concept-plan is, betekent dat nog niets vast staat.

WoningbouwBCConceptplan "Nieuwbouw aan de Bitgumerdyk" te Menaam

Daarom zijn we blij dat er veel meningen, ideeën en natuurlijk ook veel vragen op tafel zijn gekomen. Om een aantal direct omwonenden de gelegenheid te geven om hun ideeën, wensen en vragen te ventileren, nu ze op de hoogte zijn van de plannen, wordt er voor hen opnieuw een informatie avond georganiseerd. Zij krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Voor de overige Menamers wordt nog een derde avond georganiseerd.
Voor de mensen die niet in de gelegenheid waren om langs te komen op 8 februari: de impressie van het concept-plan zien jullie hieronder.

Om u een nog beter beeld te geven hoe het er uit zou kunnen zien, kunt u onderstaande video (zonder geluid) en de PDF-presentatie bekijken:

Naar de presentatie van de inloopavond in PDF formaat: [LINK]


Bron: Doarpsbilang Menaam

 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.