MENAAM 4 mei 2023 – Ieder jaar vieren wij op 5 mei de vrijheid. Vrijheid die wij in 1945 na 5 bange oorlogsjaren terugwonnen op de bezetter.

Elk jaar op 4 mei staan wij stil bij de gebeurtenissen in die tijd. Zo ook vandaag zien wij dat onze vrijheid alles behalve vanzelfsprekend is. In deze tijd mede door de heftige gebeurtenissen in de wereld en nu ook zo dichtbij op ons eigen continent.

Jaarlijks op 4 mei aandacht voor onze oorlogsmonumenten in Waadhoeke, vandaag ook in Menaam. Met een klein gezelschap van dorpsgenoten en afgevaardigden van de protestantse gemeente Menaam, legde wethouder Kees Arendz namens de gemeente Waadhoeke een bloemstuk bij het oorlogsmonument “Herdenking aan de bange oorlogsjaren 1940 – 1945”. Dit monument op het kerkhof bij de kerk in Menaam, is tevens de rustplaats van Hans Goudsmit overleden op 19 november 1944. Anneke Algra legde een boeket bloemen namens de protestantse gemeente Menaam.

IMG 4246bc2 Mediumfoto: Wethouder Kees Arendz legt bloemen bij het monument

Namens de kerk droeg Anneke Algra een gedicht voor van Fedde Nicolai.
Ds. Jeroen van Olffen volgde met een eigen tekst en gebed “ Als je niet kunt geloven in God, gelooft dan in de mens”.

 IMG 4249bc Medium    IMG 4255bc Medium
IMG 4280bc Medium   IMG 4282bc Medium

 foto's www.menaldumdorp.nl

Na deze herdenking zijn door de wethouder bloemen gelegd bij de monument aan de Rijksstraatweg. Dit monument staat op de plaats waar op 19 november 1944 voornoemde Hans Goudsmit, samen met Dirk de Vries en Jan Zorn zijn gefusilleerd als vergelding voor aanslagen door anderen uit het verzet.

 

Dodenherdenking 4 mei

Wij gedenken hen die vielen in de strijd
Tegen een overheersende legermacht
Die heel veel verdriet en ellende bracht
Het was een onvoorstelbare moeilijke tijd

Vijf lange jaren van onderdrukking
Onbeschrijflijk leed is er geleden.
Dood en verderf waren niet gering
Bombardementen op vele steden.

Jodenvervolging, gewelddaden
Hongerwinter, gebrek aan alle dingen
Vele verzet-strijders verraden
Soldaten die kwamen en gingen.

Pijn, verdriet en angstige jaren
Het was een hele zorgelijk tijd
Miljoenen hebben dit ervaren.
Toch verloor Duitsland de strijd.

Nu mogen we 78 jaar vrijheid gedenken
Hopen dat er hier nooit weer oorlog zal ontstaan
Moge God ons blijvende vrede schenken
Zodat wij veilig verder mogen gaan.

Laten we de bevrijders blijven waarderen
En zij die hun leven lieten in de strijd
Blij dat we nu in vrede mogen verkeren
En dankbaar mogen leven in vrijheid.

bron: door Fedde Nicolai,

 

4 mei

Als je niet kunt geloven in God
Geloof dan in de mens
De mens is geschapen
Met een geweten
De keuze tussen goed en kwaad

Als je gelooft in de mens
Accepteer dan de keuzes
Die goed en slecht zijn
Maar accepteer ook je onmacht
En vermoed de Almachtige

Als je gelooft in de mens
Accepteer de ruimte die mensen innemen
Altijd groter zijn en altijd meer ik
Maar accepteer ook de mens
Waarin de Ander zichtbaar wordt

Als je gelooft in de mens
Accepteer dan nooit het geweld
Waar mensen elkaar niets gunnen
Wat bezielt mensen om te ontzielen?
Vermoed God die leven geven is

Als je gelooft in de mens
Met de oorlog en alle geweld
Hoor dan ook de woorden
Die tirannie verdrijven
Gij zijt mijn schild en de betrouwen

Als je gelooft in de mens
Geloof dan in de mensen zonder naam
Waar zij met de ontelbaren sterven
Vermoord en verborgen in anonimiteit
Zij zullen geschreven staan in Gods handpalm

Als je gelooft in de mens
Geloof dat dit niet het laatste is
Maar het begin van de ontdekking
Dat mens-zijn begint
Waar geloven in God mag zijn

(c) Jeroen van Olffen, 4 mei 2023

     

 

 Meer lezen over de oorlogsmonumenten in en bij Menaam, zia artikel "Verzetsmonument Ryksstrjitwei" [LINK]

 

 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.