MENAAM oktober/november 2023 – Het is volop herfst in Menaam en de klok is weer terug naar de wintertijd. Dit betekent dat met de aanloop naar sinterklaas en de weken richting kerst, de donkere dagen zich volop aandienen.

Misschien overweegt u, als inwoner van Menaam, om uw huis, tuin of jullie straat weer feestelijk te verlichten. Doet u ook dit jaar weer mee?


Menaem yn’t krystljocht!, Stralend op naar 2024.

1e MenaamYntKrystljocht 12 Medium 2e MenaamYntKrystljocht 99 Medium 3e MenaamYntKrystljocht 60 Medium
 2022 - 1e prijs  2022 - 2e prijs   2022 - 3e prijs 

Net als in voorgaande jaren zoekt de redactie van Dorpsbelang naar de tuinen, woningen en straten die Menaam tijdens de kerst en Oud en Nieuw het stralendst verlichten.
Voor de leukste of mooiste deelname heeft Doarpsbilang Menaem weer een leuke prijs klaarliggen. De nominaties worden bekendgemaakt na kerst en de uitslag volgt op 1 januari 2024.

Menaem yn't Krystljocht, wij zijn razend benieuwd.

MenaamYntKrystljocht 3 Medium

Redactie FB Dorpsbelang – Menaldumdorp. (Greta - Sierk - Magda - Henri)
Tips voor de redactie, stuur het naar en zullen wij die versieringen niet missen.


 Foto:s www.menaldumdorp.nl (2022)

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.