20231027 153652bcwm MediumMENAAM, 27 oktober 2023 – Niet spectaculair, maar toch bijzonder. Ondanks het soppen door de natte vette klei kwamen er meer dan de verwachte 250 bezoekers naar het terrein waar binnenkort de bouw van een nieuw gedeelte op het industrieterrein aan de Stapel zal beginnen.

Door de afgraving worden de overblijfselen zichtbaar van een ver verleden, waarin onze vroegere bewoners leefden in een tijd dat Menaam nog lang niet bestond. Het kwelderland, dat regelmatig werd overstroomd door zeewater, herbergde destijds toch bewoners, een bijzonder gegeven. Het terrein is inmiddels grotendeels afgegraven en wordt nu stukje voor stukje minutieus onderzocht op overblijfselen uit die tijd. Aan de hand van het soort materiaal en de structuren ervan, kan men redelijk nauwkeurig vaststellen dat er bewoning was in de periode van zo'n 250 jaar voor onze jaartelling tot ongeveer 100 jaar daarna.

20231027 135842bcwm Medium 20231027 142729bcwm Medium 20231027 160332bcwm Medium
     

Tijdens een rondleiding langs een duidelijke plattegrond en de opgravingen legde Hans Veenstra in groepen uit hoe het afgraven plaatsvond en dat de bordjes dienden voor een nauwkeurige registratie van objecten en vindplaatsen. Deze registratie zal later, wanneer het industrieterrein bebouwd is, een volledig beeld opleveren van de historische vindplaats aan de Stapel. In de klei en zandgrond waren duidelijk structuren zoals putten, sloten en zelfs de dobbe (drinkplaats voor vee) te herkennen.
Het is moeilijk voor te stellen dat de mensen destijds hier in de buurt van het huidige Menaam woonden, op het kwelderland dat vaak door de zee werd overspoeld, zonder enige terp in de buurt.

20231027 135842bcwm Medium 20231027 142729bcwm Medium 20231027 160332bcwm Medium
     

Meestal bestaat het gevonden materiaal uit scherven, oude munten en overblijfselen van dierlijke botten. Het is echter opmerkelijk dat er een complete pot is gevonden, wat des te indrukwekkender is.

Meer informatie:
Uitgebreid artikel bij Omrop Fryslân [ARTIKEL]
Bron en foto’s: Menaldumdorp.nl

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.