Stiller vliegen in Leeuwarden? Deze dorpen zijn de winnaars en verliezers van ingrepen op de vliegbasis.

Anders opstijgen met F-35’s vanaf Vliegbasis Leeuwarden pakt vooral goed uit voor Marsum en Jelsum en slecht voor Menaam. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).

Hoe het echt zit, lees verder in een uitgebreid artikel van de Leeuwarder Courant.

Bron: Leeuwarder Courant van 28 maart 2024, geschreven door Robert Jan Speerstra.

[ARTIKEL]


 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.