MENAAM mei 2024 - De maand mei is weer de tijd om stil te staan bij de tweede Wereldoorlog en horen we weer de veel gebruikte uitspraak “Opdat wij niet vergeten“Logo DocMenaam
Dit is in de huidige spannende tijd zeker nodig omdat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn.

Naast het hiernaast staande boek met titel “Net ferjitte ….Niet fergete “ hebben we ook de volgende boeken in onze verzameling die heel nauw verbonden zijn met het oorlog ‘s verleden van Menamers of gebeurtenissen die hebben plaats gevonden in of rondom ons dorp;

net ferjitte boeken

 

  • Deiboek Menaam 1944-1945 Ak Wassenaar
  • The girl and her spinning wheel Ak Wassenaar
  • Indië moet vrij Harke Hibma
  • Mijn onderduikerstijd R.A.Papagaay
  • Op zoek naar Hans Goudsmid John Löwenhardt
  • De oorlog van mijn Vader Loes Dyk
  • De Kraak Arend Jan Wijnsma
  • Memoires van een krijgsgevangene Jouke Bakker ( dit het nieuwste boek; 2024)

Deze boeken zijn te leen voor die er belangstelling voor hebben.

StroffelstienOp de Bitgumerdyk ligt deze “Stroffelstien “

Op 4 november 1911 werd hij geboren in het Duitse Junkersdorf, als zoon van de landarbeider Eelke de Jong en diens vrouw Janke Krekt. Reeds ver voor de eerste wereldoorlog waren zijn ouders uit pure armoede naar ons buurland vertrokken om daar de kost te verdienen. Twaalfjaar lang woonde de familie De Jong in Duitsland. Vlak voor het uitbreken van de eerste wereldbrand gingen ze terug naar Nederland en vestigden zich in Menaldum . Remet vertrok naar Frankrijk, mede om de werkloosheid in ons land en de daarmee gepaard gaande armoede te ontlopen. Frankrijk was het beloofde land, waar met degelijke arbeid een best stuk brood was te verdienen. Het was zijn bedoeling daar een kapitaaltje te vergaren en dan met dit geld een bedrijfje te beginnen . Op een dag werd Rimmelt aangesproken door een ronselaar van het vreemdelingenlegioen. Die beloofde hem gouden bergen en heel veel geld als hij naar Marokko zou willen komen.

Van de rest van het verhaal van Remet (Rimmelt) de Jong hebben wij een heel dossier in ons archief.

 

 

Monument strjitwei Liberation sign Liberation route europe
Monumeten map

'Onze dodenakker waarin onze geliefden rusten, wordt bijzonder gewijd door het opnemen van deze zoon van het oude volk Israel.' Deze woorden spreekt kerkvoogd H. van der Meer op 3 mei 1947 op de begraafplaats bij de 'Nederduitsch-Hervormde' kerk van Menaldum in Friesland. Sinds 2 1/2 jaar rust hier het stoffelijk overschot van Henry (Hans) Goudsmit, op 19 november 1944 nabij Menaldum / Menaam samen met twee andere gedetineerden uit de gevangenis van Leeuwarden standrechtelijk geëxecuteerd. Hans is de enige - onherkenbare - jood op deze christelijke begraafplaats. Pas op deze derde mei 1947 krijgt zijn graf een steen.
Het onderzoek naar de persoon Hans Goudsmit door John Lowenhardt ligt ter inzage bij Documentatie Menaam.


Documentatie Menaam;
Anne Baarda
Tjeerdtje en Piet Boerrigter

Eerst volgende inloopavond;
2 mei / 5 september 2024

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.