MENAAM, april 2024 – Dit had zomaar de mooiste straat van ons dorp kunnen zijn, met prachtige bloesems onder de lentezon die de omgeving betoverend maken.

We hebben het over een klein stukje Camstrastrjitte en een deel van het Nijlân. Maar nu de bloesem helaas weer valt, zien we dat deze straten echt minder fraai zijn dan wat wij als Menamers zouden willen.

20240410 164649 MediumLente in Menaam – het Nijlân richting Orxma State

Leegstand
De op zichzelf best aantrekkelijke seniorenwoningen staan voor een aanzienlijk deel leeg. Het is bijna niet voor te stellen dat in deze tijd waarin er veel vraag is om woningen, alleen al in dit deel van Menaam 8 woningen leeg staan. Dieptepunt is de woning die al geruime tijd na een brand dichtgespijkerd is.

20240325 132301 MediumLeegstaande woning Camstrastrjitte nr 2 die er al ruim twee jaar zo bij staat.

Maar wie verder kijkt, zal zien dat vergelijkbare woningen aan de Blomtûn en de Grêftswâl hetzelfde lot ondergaan, met ook hier 4 lege woningen.

Dorpsgenoot en raadslid Anita Mast van Gemeentebelangen Waadhoeke heeft al eerder aandacht gevraagd voor deze vervelende situatie. Op 18 maart heeft zij namens Gemeentebelangen Waadhoeke schriftelijke vragen ingediend bij de raad. Zie onderstaande link voor de vragen en beantwoording.

Richard de Boer van Omroep Zilt heeft eveneens al een uitgebreid artikel geschreven onder de titel "Leegstaande seniorenwoningen in Menaam wachten op overname: ‘Dat is dochs gjin gesicht?’" Dit artikel verwijst naar een overname of verkoop van de woningen door de eigenaar Habion. Lees verder onderstaande link.

Minister – Meer oog voor de gevolgen
Het is bekend dat de landelijke woningcoöperatie Habion het werkgebied wil verplaatsen naar Midden-Nederland en daarom afstand wil doen van deze en andere woningen. Ook in Leeuwarden speelt hetzelfde fenomeen, echter hier laat minister De Jonge weten dat Habion meer oog moet hebben voor de negatieve gevolgen. Zie artikel in de Leeuwarder Courant van 23 april door Erwin Boers.

Al met al een vervelende situatie in een tijd waarin er een groot tekort is aan betaalbare huurwoningen, los van het feit dat de omgeving er nu behoorlijk triest uitziet.

Bronnen:

  • Gemeentebelangen Waadhoeke – Anita Mast [LINK Fb] [LINK Raad]
  • Omroep Zilt – Richard de Boer [LINK]
  • Leeuwarder Courant – Erwin Boers [LINK LC]
  • foto’s menaldumdorp.nl

Menaldumdorp – redactie (hv)

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.