MENAAM zaterdag 4 mei 2024 - Het thema voor 4 en 5 mei 2024 is “Vrijheid vertelt” opmaat naar 80 jaar vrijheid.

Zaterdag 4 mei 2024 herdenken we voor de 79ste keer de bevrijding van Nederland en het einde van de oorlog. Vier mei is aangewezen als de dag van de Nationale Dodenherdenking. Die avond herdenken wij ook in ons dorp Menaam. De herdenking is georganiseerd door DORPSBELANG MENAAM en in samenwerking met de Kerk te Menaam.

Op 4 mei 2024 om 19.30 uur noemen wij bij het monument op het kerkhof van de kerk de namen van de mensen uit Menaam die slachtoffer zijn van de oorlog. Het monument is te vinden aan de torenzijde van de kerk.

IMG 4257monument goudsmit MediumOp het grafmonument staat de naam: HANS GOUDSMIT. In het noemen van zijn naam denken wij aan allen die voor ons gevallen zijn. Zij hebben hun leven voor onze vrijheid gegeven. Zij zijn, hetzij hier te Menaam, hetzij tijdens hun verblijf in het buitenland, omgekomen. Zo denken wij ook aan de verschrikkingen in Nederlands Indië.

Hans Goudsmit
Op het grafmonument waar wij bij staan noemen we behalve de naam van HANS GOUDSMIT ook de namen van Dirk de Vries en Jan Zorn. Deze drie - en verder drie anderen bij Herbaijum - zijn gefusilleerd door de Duitse Bezetter, uit wraak. Zij zijn geslachtofferd voor een verzetsdaad door anderen die verder onbekend gebleven zijn.

De executie vond aan de Rijksstraatweg plaats op 19 november 1944. Ook bij de kruising van de Mieddyk en de Rijkstraatweg staat een gedenkteken.

Een jaar eerder, op 31 maart 1943, is ten gevolgde van krijgsgevangenschap en het gedwongen werk aan de BIRMA - spoorlijn, omgekomen: Mr. Frans Andries Gerbens. Het graf waarin zijn lichaam ten ruste is gelegd bevindt zich ook op het kerkhof te Menaam.

Kort na de bevrijding is nog ten gevolge van de oorlog overleden: Lolke Meinema. Hij is overleden op 18 mei 1945.

Om 19.30 uur zullen kort enkele woorden worden gesproken, er vindt een kranslegging plaats. Er wordt een gedicht IMG 4311rijksstraatweg Mediumvoorgedragen. Na een korte stilte klinkt het taptoe signaal.
Dan de twee minuten stilte.

De aanwezigen kunnen vervolgens bijtijds de Nationale Dodenherdenking via diverse media, onder andere de televisie, meemaken.


Tekst: Ds. Jeroen van Ollfen.
Organisatie: Kerk & Dorp
foto’s: Menaldumdorp

 

Zaterdag 4 mei 2024, 19:30 uur op het
Kerkhof bij de kerk in Menaam.

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.