MENAAM 4 mei 2024 – Het is alweer 79 jaar na de bevrijding van Nederland. Omdat het alweer zo lang geleden is, vergeten velen van ons dat het niet vanzelfsprekend is om in deze vrijheid te mogen leven. 

Helaas realiseren we ons nu wel dat met alle brandhaarden in de wereld ook onze vrijheid ooit bevochten is, en jaarlijks staan we stil bij hen die ons vanaf die tijd voor onze vrijheid zijn gevallen.

Namens de gemeente Waadhoeke heeft wethouder Kees Arendz (Gemeentebelangen Waadhoeke) een bloemstuk gelegd op het graf van Hans Goudsmit, tevens het oorlogsmonument op de begraafplaats bij de kerk in Menaam. Naast dit monument is er ook een zwerfkei als monument aan de Ryksstrjitwei met daarin de namen van Hans Goudsmit, Dirk de Vries en Jan Zorn. De markering van de plaats waar op 19 november 1944, deze jonge mannen door de bezetter zijn gefusilleerd als wraak op een verzetsactie door anderen. Namens de gemeente zijn ook hier bloemen gelegd door wethouder Arendz.

20240504 130855bc Medium 20240504 194137bc2 Medium 20240504 130927bc Medium
     

[LEES MEER...]

Na de torenklokslag van half acht, waren een groep dorpsgenoten en belangstellenden bijeen om ook op hun manier stil te staan, met hun eigen gedachten naar hun familie, mensen en gevolgen tijdens en na de bezetting van die oorlogsjaren.

20240504 132359bc Medium 20240504 164508bc Medium 1000015044 Medium
     Liberation Route Europe

Namens Doarpsbilang Menaem heeft voorzitter Janet de Haan bloemen gelegd bij het grafmonument. Ook twee jonge dorpsgenootjes legden allebei een mooie roos op het monument.
Na de voordracht van de tekst “4 mei 2024” door ds J. van Olffen en het gedicht “4 en 5 mei” van H. Duijst door Anneke Algra, volgde 2 minuten van stilte. De herdenking is afgesloten met het Wilhelmus van Nassouwe, de verzen 1 en 6.

20240504 194137bc Medium Voordracht door ds. Jeroen van Olffen:

 

4 mei 2024 – Vanavond herdenken ook wij in onze gemeenschap mensen die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven.

Zij zijn hetzij hier te Menaam, hetzij tijdens hun verblijf in het buitenland, omgekomen. Zo denken wij ook aan de verschrikkingen in Nederlands Indië.

Op het grafmonument waar wij nu bij staan noemen we de naam van Hans Goudsmit, Dirk de Vries en Jan Zorn.

Deze drie - en verder drie anderen bij Herbaijum – zijn gefusilleerd door de Duitse bezetter, uit wraak. Zij zijn geslachtofferd voor een verzetsdaad door anderen die verder onbekend gebleven zijn.

De executie vond aan de Rijksstraatweg plaats op 19 november 1944.

Ook bij de kruising van de Mieddyk en de Rijksstraatweg staat een gedenkteken.

Een jaar eerder, op 31 maart 1943, is ten gevolgde van krijgsgevangenschap en het gedwongen werk aan de BIRMA-spoorlijn, omgekomen: Mr. Frans Andries Gerbens.

Kort na de bevrijding is nog overleden: Lolke Meinema. Hij is overleden op 18 mei 1945.

Organisatie: Kerk & Dorp
Bron en foto's: redactie Menaldumdorp Henri Visser


Liberation sign2Meer weten over het monument aan de Ryksstrjitwei en het verhaal van Hans Goudsmit?

Bij het monument vind u het symbool "Liberation Route Europe"
Scan de qr-code en krijg toegang tot het document: "Op zoek naar Hans Goudsmit" door John Löwenhardt.

 

Artikel over de "Liberation Route Europe" [ARTIKEL]


 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.