JSN ImageShow (site)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Begin oktober heeft het college van B&W de plannen gepresenteerd over de nieuwe brug in Menaldum. De presentatie werd gehouden voor de direkt omwonenden en Dorpsbelang.

 

Als Dorpsbelang zaten wij er behoorlijk blanco bij omdat aan onze oproepen in Menaem Yn ?t Ljocht slecht gehoor gegeven waren. Vandaar dat wij als Dorpsbelang de schetsen plaatsen op onze website om u zo te informeren. Het geheel ligt straks ter inzage op het Gemeentehuis, zie hiervoor het eerstvolgende informatieblad van de Gemeente.

 

Bron: Gemeente Menaldumadeel
B?gelHajema A D V I S E U R S

[dit artikel delen op]

FB Doarpsbilang

FB Logo

Naast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!
Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px

Doarpsbilang Menaem

feintsje logo1e Mobile

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie: internet@menaldumdorp.nl

  FB Feintsje
(c)2004 - 2020 www.menaldumdorp.nl  
Ga naar boven