JSN ImageShow (site)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Menaldum 16 november 2005

Zoals we vandaag allemaal hebben kunnen horen en lezen lijkt er een oplossing in het verschiet voor het conflict rondom Schatzenburg. De heer Van Booma heeft op een presentatie hedenmiddag een heel klein stukje van de sluier gelicht. De kern van de oplossing is: dat de sportverenigingen (voetbal en tennis) hun huidige accommodatie voor het symbolische bedrag van ? 1,- kunnen kopen en dat de Gemeente Menaldumadeel de sporthal terug koopt van de heer van Booma. Het park Schatzenburg zal vanaf 1-1-?06 verder worden ontwikkeld tot een recreatiepark.


Als inwoners van de Gemeente Menaldumadeel verliezen we hoogst waarschijnlijk ons zwembad. Misschien dat aan dit feit nog een wending kan worden gegeven door een van de partijen. Immers wij als inwoners zijn de laatste jaren al degene over wiens rug het conflict wordt uitgespeeld. Ik denk dat beide partijen bij zichzelf te rade moeten om over dit feit wat water bij de wijn te doen. Op deze manier wordt bij de inwoners draagvlak gecre?erd.

De Gemeenteraad is nu aanzet. Zij zullen binnenkort een beslissing moeten nemen over het voorstel dat momenteel op tafel licht. We wachten af.

Zouden we kunnen concluderen dat verkiezingen inzicht, daadkracht verricht?


[dit artikel delen op]

FB Doarpsbilang

FB Logo

Naast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!
Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px

Doarpsbilang Menaem

feintsje logo1e Mobile

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie: internet@menaldumdorp.nl

  FB Feintsje
(c)2004 - 2020 www.menaldumdorp.nl  
Ga naar boven