De werkgroep historie Skingen/Slappeterp heeft een onderzoek gedaan naar oude verbindingen tussen de dorpen en die in kaart gebracht. Men heeft een projectplan gemaakt waarin de planvorming wordt beschreven die geleid heeft tot het voornemen om oude wegen en paden tussen de dorpen Dronrijp, Schingen, Slappeterp, Menaldum, Kleaster Anjum en Ried toegankelijk te maken voor de "natuurwandelaar". Aangezien verkaveling van het land grote delen van de oude paden onherkenbaar heeft gemaakt, is het toch gelukt om in combinatie met een actief akkerlandbeheer en eenvoudige voorzieningen zoals klaphekjes en aanwijzingsborden een prachtige route te maken. De dorpsbelangen van genoemde dorpen ondersteunen dit plan,daarmee is een breed draagvlak gevormd.

kuierroute01 800x


 

De trajecten zijn ontleend aan kaartmateriaal rond 1850. Voor Menaldum zijn van belang:

  • Het traject Menaldum/Schingen(van dronrijpsterweg om huize Schatzenburg heen via de boerderij van Joh.Houtsma naar Schingen.)
  • En het traject Menaldum/Kleaster Anjum/Ried/Slappeterp.(ljochtmisdyk,via betonpad naar van der Zee's reedsje, Kleaster Anjum naar Ried en Slappeterp)
  • Er is bij Plattelands projecten Midden-Fryl├ón gevraagd om ondersteuning ook is er een projectaanvraag ingediend om aan de benodigde gelden te komen.

Tot zover de eerste informatie over deze kuierpaden.

Anne Baarda,(vertegenwoordiger namens dorpsbelang Menaem in de beheers commisie)

kuierroute02 300x

 


[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje