Fleurig Menaam

In de vorige MYTL heeft u al een aankondiging kunnen lezen van de komst van de bloembakken bij de dorpsingangen en de doorgaande weg. We hebben hier veel positieve reacties op ontvangen en ook hebben veel collega-dorpsbewoners hun hulp aangeboden bij het watergeven en onderhoud. Hartelijk dank daarvoor.

Mede met behulp van Dorpsbelang, de gemeente, Rob’s Tuincentrum, de Tourrebout, Woningstichting Noordwest Friesland en mogelijk ook nog fotoProvinciegeld, kan dit gerealiseerd worden. Ook daarvoor zijn we erg dankbaar.

Nu is het zaak dat we met zijn allen de bloembakken netjes houden. Per bak is er een pool met “watergevers” opgesteld en de Tuorrebout doet het onderhoud op woensdag. Indien u onverhoeds toch iets “niet pluis voelt of ziet”, dan willen wij graag geïnformeerd worden.

Laten we met zijn allen trots zijn op dit resultaat en wellicht kan het volgend jaar uitgebreid worden. Wij zijn in ieder geval trots en enthousiast.

Groeten Clemence Braaksma en Anne den Herder

Tulpen

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.