Nieuws Menaam

Menaam Ferbynt - Maak kennis met sport, muziek en cultuur in eigen dorp. Menaam Ferbynt heeft als doel om de leefbaarheid van het dorp te bevorderen door de inwoners op een laagdrempelige manier te verbinden en in beweging te krijgen door middel van sport, muziek en cultuur.

Menaam Ferbynt logo zwart

Daarnaast wil het alle verenigingen een platform geven om zich te presenteren door het geven van demonstraties en workshops om op deze manier de inwoners kennis te laten maken met de verenigingen in Menaam. Elke vereniging zal hier op eigen wijze invulling aan geven.

De activiteiten vinden plaats tussen de gymzaal op de Greatebuorren en de ijsbaan. De exacte locaties zullen later worden gedeeld. Het is gratis toegankelijk en voor alle leeftijden. Schatzenburg Horeca verzorgt hetMenaam Ferbynt poster v2 Large terras tot 20.00 uur op de ijsbaan voor een drankje en een hapje.

Achtergrond

In Menaam is de Roefeldei een begrip. Vanuit het SPOM (Stichting Projectraad Open Jeugdwerk Menaam) wilden wij dit weer op gang brengen. Afgelopen jaren is er veel veranderd in het verenigingsleven in Menaam. Tijdens het organiseren vonden wij dat het niet alleen een jeugdactiviteit hoefde te worden, omdat Menaam veel te bieden heeft voor alle leeftijden. Hieruit is Menaam Ferbynt ontstaan.

Note: Wij hebben alle verenigingen benaderd die bij ons bekend zijn. Indien er nog een vereniging is die wij hebben gemist dan horen wij het graag.
U kunt dan contact opnemen met Bouwinus Sikkes .

Poster in .PDF Formaat [LINK]


 

[dit artikel delen op]

SLUIT U OOK AAN?

Zoals u heeft kunnen lezen hebben we in april een succesvolle ontmoetingsavond gehad voor het maken van een nieuwe dorpsvisie voor Menaam. Een mooi aantal mensen heeft zich al aangemeld voor één van de 5 werkgroepen. Toch kunnen we nog wel een aantal mensen gebruiken. De desbetreffende werkgroepen gaan over de volgende 5 thema’s:

  • Grijs en groen
  • Verkeer en veiligheid
  • Recreatie en vrije tijd
  • Wonen
  • Overig (bijvoorbeeld voorzieningen)

Spreekt één van deze thema’s u aan? En wilt u meewerken aan de toekomst van Menaam? Meld u dan aan op

Foto dvbc Medium

[dit artikel delen op]

Dorpsbewoners opgelet!

BIJDRAGE VOOR STRAAT-, BUURT- EN DORPSACTIVITEITEN

Vanuit de regeling ‘Losse fearren’ kun je maximaal € 300 krijgen voor activiteiten die dorpen leuker, mooier of leefbaarder maken. Op www.lossefearren.nl staan bij ‘Inspiratie’ tientallen voorbeelden. Van buitenbioscoop tot appeltaart-van-eigen-bodem, van dorpsontbijt tot een Friestalige Christmas Carol, en bijvoorbeeld ook samen straatversiering maken voor het dorpsfeest. Die tijd komt er weer aan!

10 jaar Losse fearren
Wonen Noordwest Friesland startte deze regeling ruim 10 jaar geleden omdat dorpen gebaat zijn bij een vitale, sterke gemeenschap

Dit zijn de voorwaarden:

  • huurders van Wonen NWF zijn actief betrokken
  • er komen persoonlijke ontmoetingen tot stand, er worden nieuwe verbindingen gelegd of mensen gaan samen aan de slag

Let op: Losse fearren richt zich op kleinschalige activiteiten en steunt projecten eenmalig.

Een voorbeeld

In Berltsum werden bepaalde straten met het merendeel huurwoningen tijdens het dorpsfeest al jarenlang niet meer versierd. Er waren veel wisselingen in deFoto voor facebook evt. Straatversiering in Berltsum Medium woningen en sommige nieuwe bewoners kenden het fenomeen ‘dorpsfeest’ helemaal niet. Eén buurtvereniging ging zelfs ter ziele. Vorig jaar besloot een drietal bewoners echter langs de deuren te gaan. Ze legden in meerdere talen de geschiedenis en betekenis van het dorpsfeest uit en uiteindelijk werd de straat weer samen versierd. “Tijdens het opbouwen gingen veel deuren open en leerden allerlei buren elkaar kennen”, zeggen de initiatiefnemers. “Zo is de straat nu hechter en gezelliger dan voorheen.”

Heb jij een goed idee?
Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.lossefearren.nl


Foto: Bezig met de straatversiering in Berltsum.
Bron: Wonen Noordwest Friesland

De Wissel 17
Postbus 26
9076 ZN Sint Annaparochie

T: 0518-409803
www.wonennwf.nl

 

[dit artikel delen op]