MENAAM 10 december 2018 - De Bitgumerdyk, de plattelandsweg die loopt van Bitgum naar Menaam is voor fietsers en wandelaars momenteel erg gevaarlijk ingericht. Maar ook automobilisten, bedrijfs-, vracht- en landbouwverkeer worden herinnerd door recent geplaatste gele bebording dat autobanden lek kunnen raken door de gevaarlijke, scherpe wegkanten. Momenteel is de Bitgumerdyk in zeer slechte staat van onderhoud en dat levert met name voor fietsers en wandelaars geen mogelijkheden om uit te wijken naar de zijkanten, door randvorming, waterplassen of zachte bermen.

Volgend voorjaar in maart/april krijgt de Bitgumerdyk een grondige onderhoudsbeurt van de gemeente Waadhoeke doordat er een nieuwe zandfundering komt, nieuwe graskeien van 60 centimeter aan beide kanten van de weg en de bermen worden aangepast zodat het regenwater afloopt naar de slootkant.

DSC 0382bc1024 Medium DSC 0392bc1024 Medium
 Bitgumerdyk wordt door veel regionale weggebruikers gebruikt. (denk ook aan Rob's Tuincentrum). Een passant uit Berltsum met zijn felgekleurde blauwe jas deelde mee dat hij driemaal per week een grote wandeling maakt van Berltsum Bitgumerdyk Menaam en Berltsum. Ook deze wandelaar uit Berltsum kijkt uit naar verbetering..... 
 Bitgumerdyk ter hoogte van afslag Ingelumerdyk

De werkzaamheden zijn vertraagd door de lange levertijd van betonnen graskeien. De Bitgumerdyk die als belangrijke toegangsweg gekenmerkt wordt, ondergaat hiermee een metamorfose en een verbetering van de veiligheid voor alle weggebruikers. Met name voor de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers is het in de tussenliggende winterperiode raadzaam om de snelheid van gemotoriseerde voertuigen te minderen, want de Bitgumerdyk is momenteel in zeer slechte staat van onderhoud zoals de gele borden aangeven.

Hieke Joostema-Greidanus
Fietsersbond Waadhoeke Berltsum


 

 

[dit artikel delen op]