Schoolschrijver Linda de Haan nr 2 fotografie Bluetphoto Small

Een bijzondere estafette langs vijf Friese basisscholen

3 mei 2019 - Kinderboekenschrijvers Lida Dijkstra, Linda de Haan, Tialda Hoogeveen, Janny van der Molen en Kate Schlingemann nemen na een half jaar afscheid van hún Friese basisscholen. In het kader van het taalprogramma De Schoolschrijver maakten ze van de wekelijkse taallessen een spannend avontuur. Ze inspireerden zo’n 600 kinderen in Friesland om meer te lezen en te schrijven, zowel in het Fries als in het Nederlands.

In mei en juni ronden de Schoolschrijvers hun programma af en nemen ze afscheid van de leerlingen. De vijf deelnemende scholen organiseren ieder een feestelijk slotevenement waarbij kinderen laten zien wat ze geleerd en gemaakt hebben. Rode draad bij deze slotevenementen is het mega-estafettegedicht. Het ‘stokje’ dat wordt doorgegeven is een reuze potlood. De leerlingen schrijven met hun eigen Schoolschrijver om de beurt een paar regels en geven het daarna door aan de volgende school. Zo ontstaat er een gezamenlijk gedicht.

Schoolschrijver Linda de Haan op De Oanrin in Twijzel
fotografie: ©Bluetphoto

Route van de estafette
Op 8 mei start de estafette met Linda de Haan, die de eerste regels schrijft tijdens de officiële slotceremonie bij CBS de Oanrin in Twijzel. Daarna reist het affiche langs scholen in Oudehaske, Heerenveen, Menaam en Gorredijk. De laatste regels worden geschreven op 6 juni door Kate Schlingemann tijdens een groot feest op OBS de Cingel in Menaam. Daar is het gedicht nog enige tijd te zien. 

Over De Schoolschrijver

De Schoolschrijver biedt een taalprogramma waarin kinderboekenschrijvers een half jaar lang in de klas komen en in wekelijke lessen laten zien hoe leuk en hoe belangrijk lezen en schrijven is. Ze betrekken hier ook de ouders en leerkrachten bij. Het programma is bedoeld voor scholen met een hoog percentage leerlingen met een taalachterstand. Het doel is om de kinderen een taalsterke toekomst te bieden. Schoolschrijver werkt daarom samen met de Friese bibliotheken die met de aanpak ‘de Bibliotheek op school’ de scholen ondersteunen en inspireren om kinderen met plezier te laten lezen.


 Bron: Friese bibliotheken - Bibliotheekservice Fryslân - De Schoolschrijver.

 

 

[dit artikel delen op]