Gemeente Waadhoeke

25 juli 2019, Franeker - Woont u in Waadhoeke? Ja? Dan vraagt de gemeente u een bijdrage te leveren aan de woonvisie. Via www.kaw.nl/waadhoeke en deonline vragenlijst kunt u uw dorp of wijk op de kaart zetten. U kunt tot 23 september uw bijdrage geven.

Woonvisie is voor de toekomst
De gemeente Waadhoeke stelt een nieuwe woonvisie op. Dat is een document waarin straks staat beschreven wat de ambities zijn voor het wonen in Waadhoeke in de toekomst. Met de kaders van de woonvisie kan de gemeente in gesprek met dorpen en wijken voor nieuwe plannen voor de toekomst. Daarnaast kan de gemeente op basis van de woonvisie afspraken maken met provincie, woningcorporaties en huurdersorganisaties.

Woningmarktanalyse
Als voorbereiding op de woonvisie, liet de gemeente eerst een nieuwe woningmarktanalyse opstellen. Daarin is per dorp en wijk onderzocht of het inwonertal zal groeien of krimpen, wat kan kansen geven in het dorpen of de wijk en wat zijn de aandachtspunten daar.

Geef uw mening!
Nu wil de gemeente graag ook informatie van haar inwoners over wonen in Waadhoeke. Alle geïnteresseerden kunnen online vragen beantwoorden en plekken in hun dorp of wijk aanwijzen op een kaartje waar kansen liggen of waar juist iets moet gebeuren. We hopen op een hoge respons, dus ga allemaal naar www.kaw.nl/waadhoeke en laat weten wat belangrijk is aan Wonen in Waadhoeke.

[INVULLEN ENQUÊTE]


 

[dit artikel delen op]