Even voorstellen / Efkes foarstelle:image001 de skule

Wie ben ik?

Mijn naam is Eric Pranger (49) al ruim 15 jaar woonachtig in Ried en ruim 5 jaar werkzaam bij De Skûle Welzijn als zowel gebouw gebonden én ambulant jongerenwerker.

Als ambulant werker behoren alle dorpen uit voormalig Menameradiel en Littenseradiel ook tot mijn werkgebied en kom ik regelmatig in de avonduren “buurten”. Gezien de grote van het dorp doe ik meestal een ronde op de fiets in de hoop jeugd/jongeren aan te treffen om zo met hen in gesprek te komen over wat er zich afspeelt in de verschillende domeinen waarin zij zich bevinden (thuis/school/vrijetijd). Maar ook de dialoog aangaan na een melding van (over)last door bewoners bij de gemeente behoort tot mijn werkzaamheden.

Wat is jongerenwerk:
Het jongerenwerk is een laagdrempelige voorziening voor alle jongeren. Tachtig procent van de jongeren groeit op zonder al te veel problemen. Voor hen is het jongerenwerk een basisvoorziening met een uitnodigend activiteitenaanbod. Maar zo’n twintig procent van de jongeren heeft extra aandacht nodig. Bijvoorbeeld omdat ze opgroeien in omstandigheden met veel risico’s.  Het jongerenwerk probeert hun kans op problemen thuis, op school of in de vrije tijd zo klein mogelijk te maken. En het biedt een weg terug voor jongeren die al in de problemen zijn geraakt.

Doelgroep:
Het jongerenwerk richt zich op alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar met specifieke aandacht voor jongeren in een probleem situatie. Men richt zich op gedragsbeïnvloeding, het leren aangaan van sociale verbindingen met anderen, zoals leeftijdsgenoten, buurtbewoners en organisaties, het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke participatie. Dit betekent dat het jongerenwerk dwarsverbanden legt tussen de leefmilieus van het gezin/thuis, de school en de omgeving/buurt. Het jongerenwerk biedt jongeren kansen, het ondersteunt hen bij het realiseren van die kansen en helpt zo te voorkomen dat ze afglijden.

Welke taken heeft een jongerenwerker?
De concrete taken van de jongerenwerker verschillen per situatie. Dat heeft niet alleen te maken met de doelen van het werk, maar bijvoorbeeld ook met de locatie: in de stad, in een dorp of op het platteland. Soms is speciale aandacht nodig voor een bepaald onderwerp, zoals voor overgewicht, Loverboys, alcohol gebruik of voor drugsverslaving. Dat brengt weer andere taken met zich mee. Ook de verwachtingen van de gemeente en de netwerkpartners spelen een rol bij de taakinvulling, net zoals de voorwaarden waaronder men het jongerenwerk verricht.

Daarnaast zijn voor de jongerenwerker een aantal vakspecifieke competenties nodig:

  • Het opbouwen van een betekenisvolle relatie.
  • Vindplaatsgericht werken.
  • Bevorderen van participatie van jongeren aan de samenleving.
  • Initiatief nemen om netwerken op te bouwen.
  • Activiteiten programmeren en organiseren.
  • Een veilige omgeving creëren.
  • Respectvol en duidelijk optreden bij agressie en verbaal geweld.
  • Intercultureel werken.

 Meer informatie op de website van "De Skûle Welzijn"

Mochten er naar aanleiding van dit artikel nog vragen zijn, dan beantwoord ik deze uiteraard graag.

U kunt dan contact opnemen door een mail te sturen via of te bellen naar 06 41364547

[dit artikel delen op]