MENAAM _SLAPPETERP september 2020 - Sinds 2006 bestaat zwemvijver de Swanneblom te Slappeterp. De zwemvijver is ondergebracht in een Stichting welke financieel door donateurs gesteund wordt.

In 2016 is een rietfilter aangelegd voor een nog betere waterkwaliteit: om de 2 weken controle door Wetterskip Fryslan. Veel gezinnen maken gebruik van zwemvijver de Swanneblom met strand, waterspeeltoestel en omliggende zonneweides.

Voor het dragen van de kosten voor onderhoud / maaien / controle / afval / elektra / rente / aflossing etc. is geld nodig. De laatste jaren kan de stichting een aantal van genoemde kostenposten niet meer naar voldoening uitvoeren. Het is daarom belangrijk dat er meer donateurs komen voor het behoud van zwemvijver de Swanneblom. Het bestuur doet hierbij dan ook een dringende oproep om donateur te worden zodat het voortbestaan van de Swanneblom ook de komende jaren gewaarborgd blijft. Het zou zonde zijn dat deze unieke plek gaat verdwijnen.

DSC00285 Small

Nieuwe donateurs kunnen zich melden op www.swanneblom.com. Het bestuur hoopt u volgende de zomer te treffen bij zwemvijver de Swanneblom en u als nieuwe donateur te mogen verwelkomen.

Het bestuur.

[dit artikel delen op]