MENAAM september 2020 - Het hebben van vrijwilligers is van wezenlijk belang in iedere gemeenschap. De leefbaarheid in ons dorp Menaam is dan ook sterk afhankelijk van vrijwilligers. Dorpsgenoten die zich feintsje logo1evrijwillig inzetten voor het algemeen belang zoals onder ander in verenigingen, stichtingen of deels in de zorg. Allemaal zijn deze afhankelijk van de vrijwillige inzet van personen die zich met veel enthousiasme hiervoor willen inzetten. Zo hier de oproep van Dorpsbelang Menaam, waarbij de inzet van vrijwilligers ontzettend belangrijk is. Het is goed dat functies die al jaren zijn ingevuld door vaste personen, deze weer overgedragen kunnen worden aan nieuwe enthousiaste personen.

Redactie menaldumdorp.nl


 

Dorpsbelang Menaam - Hallo dorpsgenoten,

Wij van Dorpsbelang Menaam hopen dat jullie ondanks alle corona perikelen een fijne vakantie hebben gehad. Dorpsbelang Menaam heeft vrijwilligers nodig, om maar even gelijk met de deur in huis te vallen. We zitten momenteel met 4 personen in het bestuur (eigenlijk 3 maar 1 blijft nog even zitten vanwege de lastige situatie waarin de Corona ons brengt dit jaar).
Dorpsbelang zorgt naast de Menaam Yn 't Ljocht ook voor vele andere zaken. Zo hebben we nauw overleg met de woningstichting over de sloop – nieuwbouw en verbouw van de huurwoningen in Menaam. Het is niet zo dat we een stem hebben in het ontwerp maar we worden altijd wel meegenomen in de plannen en de signalen die wij opvangen kunnen we weer doorspelen.

Daarnaast is er contact met de gemeente. Zeker 1 x per jaar zitten we bij de wethouder en de dorpen coördinator. Hier worden zaken besproken die ons ter ore komen. U kunt denken aan buurtoverlast, verkeeroverlast maar ook positieve zaken zoals de nieuwe aanlegsteigers die gekomen zijn bij de Rixt van Doniastrjitte.
Onder Dorpsbelang vallen ook een aantal commissies. Zo is er de websitecommissie. Deze beheert de webside www.menaldumdorp.nl. Hierop staan leuke weetjes over Menaam en er is een activiteitenkalender. Dus mocht u als vereniging iets organiseren kunt u dit doorgeven zodat het op de agenda wordt geplaatst.
Ook zijn er 2 personen die de facebookpagina beheren. Daar zijn we heel blij mee want anno 2020 kun je hier niet meer zonder.
Daarnaast is er ook de werkgroep Bosk en Iepen Fjild. Zij gaan zorgen voor een voedselbos aan de Graldasingel. En mochten de subsidies het toelaten komen er een aantal wandelpaden in Menaam bij.

We vergaderen ongeveer 1x per 6 weken. Er is 1x per jaar een ledenvergadering welke we vaak houden in Maart.
We zouden het heel fijn vinden als ons bestuur met een man of 4️ wordt versterkt. Kunnen we op u rekenen‼️

U kunt contact met ons opnemen via de mail: ‼️
Vele handen maken licht werk.

Alvast bedankt!

Douwe Fokkema, voorzitter (aftredend dus vacant)
Sjoerd Buren, penningmeester
Marga Bouwman, secretaris
Maaike de Haas, lid

[dit artikel delen op]