MENAAM 21 november 20202020 11 21 124248 Logo pol

 

 

Aan ouders, jeugd en jongeren,

Op verschillende plekken in het dorp hangt momenteel ’s avonds jeugd rond o.a. op het schoolplein. Er wordt veel overlast ervaren, doordat er harde muziek wordt gedraaid, er wordt geschreeuwd en er rommel wordt achtergelaten die schadelijk kan zijn voor de schoolkinderen.

Om dit probleem op te lossen, zou het fijn zijn wanneer de jongeren een eigen plek zouden hebben waar ze met elkaar kunnen chillen, ook in de avond.
Wij vragen u dan ook om met ons en de jeugd mee te denken of er niet ergens zo’n plek te realiseren is. En met hen in gesprek te gaan om ze er bewust van te maken dat het op deze manier niet kan.

Voor wat betreft het aanpakken van de huidige overlast zijn er in overleg met beide scholen, Tuorrebout en Politie (wijkagent) afspraken gemaakt:

  • Meer controle door politie rond en op het schoolplein
  • Lik op stuk beleid, dus niet nog een keer waarschuwen; kosten 95 euro
  • Meer licht en/of camerabewaking
  • Bij herkenning (camera beelden) volgt huisbezoek door de politie.

Natuurlijk willen we bovenstaande acties liever niet, laten we met elkaar zorgen dat het ook niet hoeft en dat we rekening met elkaar gaan houden.

Mocht je ideeën hebben of anderszins betrokken zijn met het bovenstaande, mail dan naar een van de onderstaande mail adressen.

Namens,
Dhr. S Sijbesma ( )
Dhr. J Wagenaar ( )
Dhr. J Bakker ( )
Mw. M Koopmans (wijkagent: 0900-8844)

2020 11 21 124248 Logo voettekst


 

 

[dit artikel delen op]

MYL sinds 1966

Ga naar boven