JELSUM, KOARNJUM en BRITSUM, April 2021 - 67% van de omwonenden van de vliegbasis Leeuwarden ervaart veel overlast van de vliegbasis Leeuwarden. De F35 spant hierbij de kroon; de hinderscore is 8,6 (van 1 tot 10), terwijl die van de F16 met 5,2 veel minder hinderlijk scoort.

Het merendeel ervaart het geluid als laag frequent en lang durend. Van de ondervraagden heeft 84% nog nooit een klacht ingediend. 18,6% is tevreden over de communicatie van de vliegbasis. 100% van de klagers gelooft dat klagen niet helpt.

Dit blijkt uit een enquête onder inwoners van Jelsum, Koarnjum en Britsum door studenten van het Comenius Mariënberg te Leeuwarden. De enquête is 172 keer ingevuld.

Zie de bijlage voor de totale enquêteresultaten. [DOCUMENT]

De uitslag van de enquête onderstreept het grote aantal klachten dat in 2020 is ingediend. In het eerste vliegjaar van een beperkt aantal F35’s werden er 1325 klachten ingediend. In 2019 werden 593 klachten ingediend; in dat jaar vonden de grote internationale oefeningen de FWIT en de Frisian Flag plaats, die beiden zorgdragen voor het merendeel aan klachten. In 2018 (met alleen de Frisian Flag) waren er “slechts” 226 klachten. Een groot contrast met het aantal van 2020.


 Zie ook: [Informatie Permanent Geluidsmeetnet vliegbasis Leeuwarden]

[dit artikel delen op]