Friese Protestantse Kerken en Kerk in Actie Nederland

Wij een vaccin, zij onze hulp!Poster Fryslân foar Rwanda

Langzaam maar zeker lijkt in Nederland het einde van de coronacrisis dichterbij te komen. Steeds meer vaccinaties zorgen voor steeds meer vrijheid. We beginnen te hopen op een zomer metmeer bewegingsvrijheid. We beginnen te dromen over bijeenkomsten in grotere gezelschappen bij, uitgaan, terrassen, naar de kerk, naar evenementen.

Angst voor het virus

Maar waar wij opgelucht ademhalen, worden in veel andere landen nog steeds mensen ziek, raken ze hun inkomen kwijt en lijden ze honger. In die landen is er nog lang geen licht aan het eind van de tunnel. Een voorbeeld hiervan is Rwanda. In Rwanda zijn 21.000 besmettingen met corona geregistreerd en 300 doden op 12,7 miljoen inwoners. Dit zijn er minder dan in Nederland, maar de gevolgen van het virus zijn minstens zo groot. Er is een toename van huiselijk geweld en tienerzwangerschappen, goede voeding is moeilijker verkrijgbaar, mensen mijden ziekenhuizen uit angst voor het virus, kerken gaan gelukkig weer open, maar voor beperkte aantallen per dienst.

Fryslan voor Rwanda

Dit heeft geleid tot het initiatief van een actie vanuit alle protestantse kerken in Fryslân samen met Kerk in Actie om Rwanda en haar bevolking in deze situatie te steunen. Waarom nu juist Rwanda? Al sinds 2019 hebben de Friese protestantse kerken als doel gesteld Rwanda en haar bevolking te steunen, tot 2022: Fryslân foar Rwanda.

Wij een vaccin, zij onze hulp

Op 18 april 2021 zal daarom in alle Friese kerken een extra collecte worden gehouden dit doel, maar we willen veel meer doen dan dat! We willen alle burgers van Friesland die gevaccineerd zijn - of nog gevaccineerd worden - vragen om een donatie van 5 euro of meer, naar vermogen, te doen op de actierekening van Kerk in Actie: Fryslân foar Rwanda.

Friesland op z’n best!

Daarmee laten we zien waar we als Friezen sterk in zijn: hulp verlenen aan anderen. In Friesland noemen we dat ‘omtinken’. En hoewel deze actie een initiatief is van de Friese kerken en Kerk in Actie vragen we iedereen mee te doen: het geld is immers ook voor iedereen bestemd die het nodig heeft in Rwanda, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Steun dit werk en maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Rwanda, of doneer online via kerkinactie.nl/projecten/friesland-voor-rwanda.

Meer informatie is te vinden op de website [Fryslân foar Rwanda]


 

 

[dit artikel delen op]