Dorpsbelang Menaam - Hallo dorpsgenoten - Dorpsbelang Menaam heeft vrijwilligers nodig, om maar even gelijk met de deur in huis te vallen. We zitten momenteel met 4 personen in het bestuur (3 personen, waarvan 1 aftredend).

Dorpsbelang zorgt naast de Menaam Yn 't Ljocht ook voor vele andere zaken. Zo hebben we nauw overleg met de woningstichting over de sloop – nieuwbouw en verbouw van de huurwoningen in Menaam. Het is niet zo dat we een stem hebben in het ontwerp maar we worden altijd wel meegenomen in de plannen en de signalen die wij opvangen kunnen we weer doorspelen.

Daarnaast is er contact met de gemeente. Zeker 1 x per jaar zitten we bij de wethouder en de dorpen coördinator. Hier worden zaken besproken die ons ter ore komen. U kunt denken aan buurtoverlast, verkeeroverlast maar ook positieve zaken zoals de nieuwe aanlegsteigers die gekomen zijn bij de Rixt van Doniastrjitte.

Onder Dorpsbelang vallen ook een aantal commissies. Zo is er de websitecommissie. Deze beheert de website www.menaldumdorp.nl. Hierop staan leuke weetjes over Menaam en er is een activiteitenkalender. Dus mocht u als vereniging iets organiseren kunt u dit doorgeven zodat het op de agenda wordt geplaatst. Ook zijn er 2 personen die de facebookpagina beheren. Daar zijn we heel blij mee want anno 2021 kun je hier niet meer zonder.

De redactiecommissie zorgt ervoor dat er 11 keer per jaar een interessant Menaam yn’t Ljocht bij de leden door de bus komt.

Daarnaast is er ook de werkgroep Bosk en Iepen Fjild. Zij hebben het voedselbos aan de Graldasingel en de bezinningstuin bij de kerk gerealiseerd.

We vergaderen ongeveer 1x per 6 weken. Er is 1x per jaar een ledenvergadering welke we vaak houden in Maart.

We zouden het heel fijn vinden als ons bestuur met een stuk of 4 personen wordt versterkt. Kunnen we op u rekenen?!

U kunt contact met ons opnemen via de mail:

Vele handen maken licht werk.

Alvast bedankt!

Janet de Haan, lid
Marga Bouwman, lid
Maaike de Haas, lid (aftredend)
Sjoerd Buren, penningmeester

[dit artikel delen op]