Beste dorpsbelangen, wijkraden en dorpsverenigingen,

De coronapersconferentie van afgelopen vrijdag de 12e november zal u vast niet zijn ontgaan. Wegens het toenemende aantal besmettingen zijn er, in ieder geval tot 4 december, wederom zwaardere maatregelen afgekondigd. Wat de maatregelen daarna gaan worden is nog onduidelijk maar het is niet ondenkbaar dat er ook deze jaarwisseling beperkingen gelden; daarover wordt nog in het veiligheidsberaad vergaderd.

Desalniettemin willen we toch voorsorteren op de viering van oud & nieuw in Waadhoeke. Bijvoorbeeld: carbidschieten, vreugdevuren en/of andere festiviteiten. Vanzelfsprekend gaan al die activiteiten hand in hand met de besmettingscijfers, druk op de zorg en daaraan gekoppelde maatregelen. Voor uw geplande activiteit kan dat betekenen het werken met het Corona Toegangsbewijs (CTB) en/of met een verplichte zitplaats. Dat vraagt het nodige van de voorbereiding maar ook van de inzet van uw vrijwilligers. 

Hieronder leest u wat, vooralsnog op basis van de huidige maatregelen, mogelijk is.

Een vervelende maar noodzakelijke disclaimer is dat strengere maatregelen van invloed kunnen zijn op uw geplande activiteit. Zodra daarover meer duidelijkheid is laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten.  

 

Carbidschieten: aanmelden kan tot 27 december 2021

Voor carbidschieten geldt een aantal regels, bijvoorbeeld dat aanmelden verplicht is en dat er een maximale inhoud van de ‘melk’-bus wordt gehanteerd (max. 50 liter). Zo proberen we het carbidschieten met én voor elkaar zo veilig mogelijk te houden.

Op www.waadhoeke.nl/carbid kunt u zich aanmelden én vindt tips, trucs en regels voor het carbidschieten (de link gaat z.s.m. open).

 

Vreugdevuren

Een vreugdevuur is een traditie die, in het verleden, veelal spontaan (met de nodige voorbereiding) plaatsvond. Ook in Waadhoeke zijn er redelijk wat dorpen die traditiegetrouw een vreugdevuur branden. Enkele dorpen doen dat nog ‘spontaan’. Dat wil zeggen zonder vooraf contact met de gemeente. Spontane vreugdevuren kunnen voor overlast en onveilige situaties zorgen maar zorgen vaak ook voor schade aan de openbare ruimte. Om schade, overlast en onveilige situaties te voorkomen kunnen wij, op uw verzoek, ‘vuurcontainers’ plaatsen. In die container én op de afgesproken plek mag dan schoon hout worden verbrand. Wilt u daar ook gebruik van maken? Neem dan op tijd contact met ons op (de voorraad is beperkt). Voorwaarden voor een vuurcontainer zijn:

  • Het vuur mag geen gevaar opleveren voor de omgeving of een belemmering vormen voor het verkeer.
  • Er wordt alleen gestookt met schoon hout.
  • Er moet continu toezicht zijn door minimaal één volwassen persoon, die nuchter en telefonisch bereikbaar is tijdens de avond/nacht.
  • Deze persoon is ook verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van het vreugdevuur.
  • Na afloop moet u zelf de achtergebleven rommel opruimen.
  • De gemeente brengt en haalt de container.

Vuurcontainer aanvragen? Dat kan via

Vooralsnog zijn vreugdevuren niet per definitie verboden (vorig jaar wel). Het kan wel zo zijn dat ook dit jaar een dergelijke activiteit, met een aanzuigende werking op grote groepen mensen bij elkaar, ook dit jaar wordt ingeperkt. In dat geval zullen wij u ook daarover z.s.m. berichten.

Subsidie(regeling) voor het organiseren van activiteiten

Om bij te dragen aan een veilige en gezellige jaarwisseling stelt is wederom een subsidieregeling beschikbaar. Met die subsidie kunt u in een dorpshuis of op andere centrale plek een activiteit organiseren waar inwoners elkaar kunnen treffen. Deze jaarwisseling gelden er wederom extra maatregelen (dat kan bijvoorbeeld ook zijn een CTB-controle en/of verplichte zitplaatsen). Op de site van de Rijksoverheid.nl vindt u alle geldende coronamaatregelen.

Voor het organiseren van een ‘jaarwisseling’ evenement/-activiteit neemt u contact op met . In de bijlage vindt u ook het aanvraagformulier voor de subsidie (op het aanvraagformulier staat de verzendinformatie).

Wellicht overbodig om te benoemen maar uiteraard gaan de mogelijkheden om iets te kunnen organiseren hand in hand met de coronamaatregelen. In het geval de maatregelen nog strenger worden kan dat betekenen dat uw activiteit niet kan doorgaan.

Documenten:

  • Subsidieregeling jaarwisseling Waadhoeke [FORMULIER]
  • Aanvraagformulier subsidie jaarwisseling Waadhoeke 2021-2022 [FORMULIER]

 

Tot slot

We hopen van harte dat er dit jaar voldoende ruimte blijft voor een mooie en uitbundiger viering van oud & nieuw. Als er onverhoopt toch weer aangescherpte coronamaatregelen worden afgekondigd dan zullen we daar uiteraard over berichten. Houd ook onze gemeentewebsite én de site van de Rijksoverheid goed in de gaten. Op Rijksoverheid.nl vindt u altijd de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.

Voor inhoudelijke vragen rondom een aan te vragen activiteit verwijs ik u graag door naar de vergunningverlener(s); hopelijk kunnen zij u verder helpen.

Voor inhoudelijke vragen rondom activiteiten (en bijbehorende coronamaatregelen) in dorpshuizen verwijs ik u graag door naar uw vaste contactpersoon bij de gemeente.

 

Met vriendelijke groet,Thijs Gerrits
Adviseur openbare orde en veiligheidGemeente Waadhoeke


 

 

[dit artikel delen op]