MARSUM - November 2021 - Eind januari/ begin februari 2022 start KWS Infra namens de provincie Fryslân met de werkzaamheden aan de rotondes bij Marsum. In december zal gestart worden met enkele voorbereidende werkzaamheden zoals het uitvoeren van onderzoeken en het kappen van bomen. De werkzaamheden hebben tot doel om de doorstroming en verkeersveiligheid van weg- en fietsverkeer te verbeteren.

RtndMrsm1

De rotonde bij Marsum wordt een geheel nieuwe turborotonde met een extra rijstrook. Tevens wordt een fietstunnel aangelegd. De realisatiefase loopt van eind januari 2022 tot mei 2022. De weg blijft zoveel als mogelijk open voor verkeer. Wij informeren u hier binnenkort in detail over.

RtndMrsm2

Foto’s: G. Verf - De rotonde zoals die nog even zichtbaar is. Gevaarlijke verkeersituatie op de uit-invoegstroken van de N31 zullen na de betere doorstroming op de nieuwe rotonde verleden tijd zijn.


 

[dit artikel delen op]