Ried zaterdag 18 juni a.s. organiseren wij weer een wandeltocht. Opgavemogelijkheid en Informatie vindt je op de site van De Rede. www.dorpshuisried.nl

Vanuit Ried, het kloppende hart van de gemeente Waadhoeke, hebben we weer twee mooie routes voor jullie uitgezet, eentje van 16 kilometer en eentje van 11 kilometer. Samen bieden deze beide routes met een totale lengte van 27 2022 05 31 231105kilometer een hele dag wandelplezier.

De route van 16 kilometer gaat na de jachthaven en het Riester Bosk, waar met wat geluk de koekoek zich laat horen, over het knisperende schelpenpad langs It Wiid naar Berltsum. We maken een ommetje rond het dorp, waar we nog een beetje de sfeer kunnen proeven van de tijd dat hier nog de Middelzee lag. Dan gaan we een stukje door de Buorren, waar te zien is waarom Berltsum ook wel Frieslands twaalfde stad wordt genoemd. Over de kade, langs de Menamer Feart, verlaten we het dorp en vervolgen de route langs het moderne kassencomplex onder Berltsum richting Menaam. Via het Berltsumer dykje en het aloude Kleaster Anjum komen we weer terug in Ried.

De route van 11 kilometer gaat zuidwaarts, naar Peins met zijn terpen en zijn fraaie middeleeuwse kerkje. Van daar slingeren we door de velden naar het intieme Skingen en slaan dan af richting Slappeterp, waarvan we het herkenbare zadeldaktorentje al spoedig recht voor ons zien liggen. Na het dorp passeren we de theetuin (even aansteken is een aanrader) en zwemvijver De Swanneblom. Na een stukje over het Skieppedykje te hebben gelopen, pakken we het Boerenpaad door de landerijen, om uit te komen op het Kleasterr├╗ntsje, dat ons weer terugbrengt naar het dorpshuis van Ried.

Een prettige wandeling! Vergeet niet te genieten: zie de vergezichten, hoor de vogels en ruik de natuur, in de mooiste tijd van het jaar, in de mooiste streek van Friesland.


 Meer informatie op www.dorpshuisried.nl

[dit artikel delen op]