Project- en Werkgroep Bosk & Iepen Fjild

MENAAM vrijdag 22 juli 2022 - Workshop voor vrijwilligers en andere belangstellenden. U kunt zich nu aanmelden bij Maria Brukx:

Hoe en wat komt er allemaal bij kijken als je een voedselbos wilt onderhouden en wat doe je met slakken en andere vraat?
Bramen uitgraven, wanneer moet je wat doen in de tuin. Heel veel vragen en antwoorden op deze dag. U krijgt les van Ishi Crosby van permacultuur opleiding in Nederland.

Uitdaging
Na de officiële opening van het project “Menaam yn ’t Grien” is het een uitdaging om alles duurzaam in stand te houden.

Samenwerking
Het is belangrijk om met wel- of niet werkende vitale Menamers groepjes op te zetten die zich in willen zetten in het dorp om bepaalde werkzaamheden te helpen realiseren.

In het voedselbosWerken in het voedslebosbc
Groepjes van 4 personen die met elkaar 1 of 1 ½ uur werken en dat 1x per week
Dus met meerdere groepen is het 1x in de 14 dagen of 3 weken dat je aan de beurt bent.
We maken dan een lijst van personen van 1 maand. Iedere maand weer andere personen dan hoef je niet iedere week te komen.

 

Terptuin
Deze wordt door mensen die vrijwilliger zijn bij de kerk bijgehouden.

Bijen en Vlindertuin
Op dit moment zijn er twee vrijwilligers actief die schoffelen en water geven

Beide groepen
We willen graag iedereen met elkaar verbinden. Dus ook de mensen die bij het Voedselbos bezig zijn en een andere keer ook in de terptuin mee willen helpen of de bijen- en vlindertuin zijn van harte welkom.
Meestal zijn er op - dinsdag of donderdag in de middag of avond – mensen aanwezig in het Voedselbos. U bent van harte Welkom !

Wandelingen
Op zaterdag ochtend zijn er wandelingen – u kunt zich opgeven – via het bestuur.
Dan hoort u wanneer en hoe laat de wandeling begint.

Egelhuisje makenEgelhuisje maken
Kinderen maar ook volwassenen kunnen zich opgeven om een egelhuisje te maken in de maand augustus : 18 en/of 22 aug. Ben je thuis in de vakantie geeft je op en je hoort waar en wanneer dit plaats gaat vinden. Kosten : alleen voor het materiaal 4 euro
Via Rina Langendijk : of Maria Brukx : 0518 – 452568
Voorbeeld hoe het kan worden

Workshops
Wie kan er een workshop ‘ maaien met de zeis ‘ geven. En het scherp maken van de zeis.
Welke mensen hebben nog een zeis. Meld je als je een zeis ter beschikking hebt. Een leuk initiatief, ik wil het graag leren. Maria.

Project- en Werkgroep Bosk & Iepen Fjild
Meindert en Ankie Keizer – Jelmar Lautenbach
Geef je op bij een van de andere bestuursleden of bij mij Maria Brukx 0518 – 45 25 68


 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.