MENAAM 21 januari 2023 - Het bestuur van Doarpsbelang Menaam heeft , zoals u heeft kunnen lezen, in Menaam Yn’t Ljocht verscheidene keren een oproep gedaan. Met hulp van een dorpencoördinator zijn we bezig te inventariseren waar de dorpsbewoners van Menaam behoefte aan hebben.

Van alle dorpsbewoners hebben we zo’n 10 reacties gehad.

Daar zijn we blij mee, maar dat is helaas niet genoeg om iets op touw te gaan zetten. Tussen deze reacties zaten o.a. voorbeelden van andere dorpen waar wel een mooi MFA of een prachtige speeltuin is. Dit is alleen te realiseren met samenwerking in het dorp. Hoe meer er meewerken, des te gemakkelijker we iets kunnen realiseren.

Bij deze willen we het nog een maal breder trekken (niet iedereen leest jammer genoeg Menaam Yn’t Ljocht)

Dus dorpsbewoner van Menaam…..

Als ik de baas was van Menaam, wat zou ik dan willen??

We vragen u dan ook om deze brief massaal te delen binnen uw vereniging, straat of woonwijk , scholen, en andere instanties.

Deze brief is niet bedoeld om nu te gaan delen waar u behoefte aan hebt maar of er behoefte is.

Aan de hand van het aantal reacties willen we dan een ontmoetingsavond houden voor alle dorpsbewoners en dan de volgende stap zetten waar de behoeftes liggen en hoe we die realiseren.

U mag uw reactie sturen naar   Graag met naam, 06 nummer en emailadres.

Reacties graag vóór 12 februari.

13 februari om 20.00 uur vergadert Doarpsbelang weer met vanaf 19.30 uur tot 20.00 uur ons inloopspreekuur voor iedereen.

 

Met vriendelijke groet, Sjoerd , Marga, Ilona, Janet en Ingrid

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.