MENAAM maart 2023 - ‘Als ik de baas was van Menaam. Met deze slogan hebben we de afgelopen weken de behoefte tot meedenken aan de dorpsvisie gepeild.

Via mail en facebook zijn 35 reacties binnengekomen welke hebben geresulteerd in ca. 80 (!) aandachtspunten en ideeën. Bedankt daarvoor! Deze 80 aandachtspunten hebben we gecategoriseerd en gescoord om zo tot een top 5 te komen. Graag willen we deze top 5 verder met u verkennen tijdens een ‘ontmoetingsavond’ op 13 april aanstaande. Verderop in deze editie leest u meer over deze top 5 en is de uitnodiging ook ingesloten. Wees allen welkom op deze ontmoetingsavond die mede begeleid wordt door Doarpswurk om zo tot een breed gedragen dorpsvisie te komen!

Op woensdag 8 februari is er een eerste bijeenkomst van het woningbouwproject geweest. De eerste geluiden zijn opgehaald waarbij er naast enthousiasme ook zorgen en vragen naar voren zijn gekomen. Het doel van de bijeenkomst was om het schetsontwerp te laten zien zodat eenieder hierop zijn/haar reactie kon geven. Een aantal inwoners die de bijeenkomst bezocht hebben dachten dat geen inspraak meer mogelijk was op het schetsontwerp. Dit is echter niet zo. Een aantal direct omwonenden wordt binnenkort nogmaals uitgenodigd om met de gemeente, bouwbedrijf Lont en het bestuur in gesprek te gaan.

Voor de overige Menamers wordt nog een derde avond georganiseerd. Zie ook verderop in deze editie.

Dorpsvisie en woningbouw; twee ontwikkelingen waarbij dorpsbelang zich zo goed mogelijk probeert in te zetten voor de leefbaarheid van Menaam en de belangen van alle dorpsbewoners.

De volgende bestuursvergadering is op maandag 13 maart, inlopen kan van 19.30 tot 20.00 uur.

Het bestuur,
Ingrid, Ilona, Janet, Marga en Sjoerd

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.