MENAAM donderdag 13 april 2023 - We hebben afgelopen donderdagavond zo’n 50 Menamers mogen verwelkomen op onze ontmoetingsavond t.b.v. de nieuwe Dorpsvisie voor Menaam. In groepjes van 10 personen is gebrainstormd over de volgende onderwerpen: Verkeer en veiligheid, grijs en groen, recreatie en vrije tijd, wonen en woonomgeving en overig (o.a. voorzieningen). Met deze opgehaalde input kan de concept dorpsvisie gevuld worden. Dit concept wordt tijdens de ALV in het najaar gepresenteerd.

Foto dvbc Medium

Er zijn op de avond zelf al een aantal aanmeldingen geweest voor de te vormen werkgroepen op bovenstaande thema’s. Er kunnen zeker nog wel wat mensen bij. Lijkt het u leuk om hier aan mee te doen? Meld u dan aan op en geef aan welk thema uw interesse heeft. Ook voor vragen over wat deelname in een werkgroep precies inhoudt, kunt u ons op dit mailadres bereiken.

Heeft u interesse in meerdere thema’s?
Dan kunt u zich ook aanmelden als bestuurslid van Doarpsbelang. Dan mag u overal over meepraten 😉.

Woorden die deze avond veel genoemd zijn: verbinding en mienskip!
Zorg er samen met ons voor dat Menaam weer gaat bruisen!

De ontmoetingsavond is tot stand gekomen i.s.m. Doarpswurk [LINK] en ook de dorpencoördinator van de Gemeente Waadhoeke [LINK] was aanwezig.

Bestuur Doarpsbilang Menaem

Belangstelling:

Folder 1 Large Folder 2 Large
Klik op het document voor de vergroting

 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.