Dorpsbewoners opgelet!

BIJDRAGE VOOR STRAAT-, BUURT- EN DORPSACTIVITEITEN

Vanuit de regeling ‘Losse fearren’ kun je maximaal € 300 krijgen voor activiteiten die dorpen leuker, mooier of leefbaarder maken. Op www.lossefearren.nl staan bij ‘Inspiratie’ tientallen voorbeelden. Van buitenbioscoop tot appeltaart-van-eigen-bodem, van dorpsontbijt tot een Friestalige Christmas Carol, en bijvoorbeeld ook samen straatversiering maken voor het dorpsfeest. Die tijd komt er weer aan!

10 jaar Losse fearren
Wonen Noordwest Friesland startte deze regeling ruim 10 jaar geleden omdat dorpen gebaat zijn bij een vitale, sterke gemeenschap

Dit zijn de voorwaarden:

  • huurders van Wonen NWF zijn actief betrokken
  • er komen persoonlijke ontmoetingen tot stand, er worden nieuwe verbindingen gelegd of mensen gaan samen aan de slag

Let op: Losse fearren richt zich op kleinschalige activiteiten en steunt projecten eenmalig.

Een voorbeeld

In Berltsum werden bepaalde straten met het merendeel huurwoningen tijdens het dorpsfeest al jarenlang niet meer versierd. Er waren veel wisselingen in deFoto voor facebook evt. Straatversiering in Berltsum Medium woningen en sommige nieuwe bewoners kenden het fenomeen ‘dorpsfeest’ helemaal niet. Eén buurtvereniging ging zelfs ter ziele. Vorig jaar besloot een drietal bewoners echter langs de deuren te gaan. Ze legden in meerdere talen de geschiedenis en betekenis van het dorpsfeest uit en uiteindelijk werd de straat weer samen versierd. “Tijdens het opbouwen gingen veel deuren open en leerden allerlei buren elkaar kennen”, zeggen de initiatiefnemers. “Zo is de straat nu hechter en gezelliger dan voorheen.”

Heb jij een goed idee?
Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.lossefearren.nl


Foto: Bezig met de straatversiering in Berltsum.
Bron: Wonen Noordwest Friesland

De Wissel 17
Postbus 26
9076 ZN Sint Annaparochie

T: 0518-409803
www.wonennwf.nl

 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.