MENAAM 21 oktober 2023 - Aan het eind van de middag van 21 oktober troffen de vrijwilligers voor het onderhoud van de diverse bijzondere tuinen in Menaam en hun eventuele partners elkaar in het achterste deel van de voormalige aardappelschuur – nu ook boerderijwinkel – van Jelmer en Grietje Lautenbach aan de Bitgumerdyk; hartelijk dank voor de gastvrijheid.

We troffen elkaar daar om tijdens een heerlijke 3 gangen maaltijd – natuurlijk ook verzorgd door vrijwilligers zelf – onderling ervaringen van het tuinonderhoud uit te wisselen en contacten aan te knopen en te verstevigen. Al met al was het samen zijn zo heel geslaagd en een stimulans om na de winter weer in de tuinen aan de slag te gaan.

DSC 0324bc MediumBijgaand: groepsfoto van de vrijwilligers en eventuele partners

De bezinningstuin is een initiatief geweest van Dorpsbelang en Bosk en Iepen fjild; het College van Kerkrentmeesters van de PKN gemeente Menaam stapte in bij dit initiatief en zo ontstond de opdracht voor het realiseren van deze tuin. In mei 2022 werd hiermee begonnen. Een hele grote inbreng bij het tuinontwerp had de jonge Menamer Klaas Osinga, 4e jaars student Tuin- en Lanschapinrichting te Velp. Hij tekende waar welke planten dienden te komen, hoe de paden in de tuin moesten zijn en de situering van de waterfontein met de banken er om heen. De coördinatoren van de vrijwilligers voor het onderhoud van de bezinningstuin zijn Hieke Joostema - Greidanus en Klaas Osinga.

Goed dat je er bent….

Je mag van geluk spreken als je vrienden en/of goede kennissen hebt. Mensen die je herkennen en accepteren in je ware gedaante. Mensen bij wie je terecht kunt. Ze geven het bestaan een bijzondere glans. Maar er is nog meer dat het leven voor je de moeite waard kan maken. Met vriendschap en liefde is veel, zeer veel geluk gegeven. Maar niet alle geluk. Aan de traktaties die je in de schoot kunnen vallen hoeft niet altijd zo maar een eind te komen. Ofwel als vrijwilliger kun je blijvend iets betekenen….. voor het dorpsbelang en Bosk en Iepen fjild bijvoorbeeld. Behalve de bezinningstuin in ons mooie dorp Menaam is er onder andere ook de terptuin, de vlindertuin en het voedselbos. Ook hier zijn vrijwilligers om te helpen hartelijk welkom en steeds weer nodig. Maar het geldt natuurlijk meer initiatieven en activiteiten onder ons. Wat de diverse tuinen betreft kan Hieke Joostema -Greidanus Wiersterdyk 6A, Berltsum, tel. 0518- 462542, je vast verder informeren.
Goed dat je er bent… Vrijwilliger, hoe dan ook, waar dan ook!!!

Groetnis, Krijn de Graaf, Rypsterdyk, Menaam,


 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.