RB 2314939 InfographicWij van dorpsbelang willen jullie erop attenderen dat de Rabobank een extra potje van € 125.000 beschikbaar heeft gesteld vanwege hun 125jarig bestaan.

Als werkgroep, vereniging of stichting kan er aanspraak gemaakt worden op een deel hiervan als voor 30 november de aanvraag ingediend is via onderstaande link:

https://rabobank.smarpshare.com/app.microblog/#/6543909ca39ee20001f51623

 Nogmaals, de aanvraag moet voor 30 november ingediend zijn, 18 december volgt de uitslag.


Met vriendelijke groet,
Dorpsbelang Menaam
www.menaldumdorp.nl

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.