EHBO Dronrijp-Menaldum - In het begin van 2023 is besloten na overleg met de leden om de EHBO Dronrijp-Menaldum op te heffen; sinds 1-1-2024 is deze nu daadwerkelijk ontbonden. Door de hulp van EHBO Dronrijp-Menaldum bij coronavaccinaties in het WTC zijn er goede contacten ontstaan met EHBO-Licomar Leeuwarden. Er is besloten om onder hun vlag verder te gaan. Nagenoeg al onze leden zijn daar nu lid.

Dit betekent niet dat er geen beroep meer gedaan kan worden op EHBO bij plaatselijke activiteiten; alleen dit gaat nu via Licomar. Sowieso doordat het steeds lastiger is om vrijwilligers te vinden is het samenwerken tussen de diverse EHBO-verenigingen ook nodig.

We houden de mogelijkheid om in Dronrijp onze jaarlijkse lessen voor hercertificering te organiseren.

Contact met Licomar kan nu via . Voorlopig zijn Maaike Wieringa (, 06-11950574) en Tineke Nieuwland (, 0517-233020) de contactpersonen voor Dronrijp-Menaldum.

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.