Screenshot 20240227 152609 Microsoft 365 Office LargeMENAAM 4 maart 2024 - Maandagavond 4 maart heeft de werkgroep Verkeer & Veiligheid een presentatie gegeven aan aanwonenden van de Rypsterdyk, Dyksterbuorren, Bitgumerdyk en andere belangstellenden.

De werkgroep, die is ontstaan vanuit ‘Als ik de baas was van Menaam’, heeft zich verdiept in de problematiek rondom de onveilige verkeerssituatie op de doorgaande weg in ons dorp. Dit onderzoek, dat in gezamenlijkheid met gemeenten en politie is uitgevoerd, heeft geresulteerd in een aantal potentiële oplossingen. De bevindingen en mogelijke oplossingen zijn tijdens deze avond gedeeld met de aanwonenden waarbij feedback is opgehaald. Er wordt nu gewerkt aan een eindvoorstel waarna kan worden overgegaan tot uitvoering.
Fantastisch dat er al zoveel werk is verzet door deze werkgroep om de verkeerssituatie in ons dorp veiliger te maken; dank daarvoor! Naast deze werkgroep zijn de werkgroepen Groen & Grijs en Recreatie & Vrije tijd ook nog druk bezig met het uitwerken van ideeën. Zodra hier meer over te vertellen is hoort u het via onze socials en Menaam yn it Ljocht.

Bron: Facebook Dorpsbelang Menaam


Uitnodiging 27 februari 2024

MENAAM Maart 2024 - Beste aanwonenden van de doorgaande weg in Menaam, (Rypsterdyk, Dyksterbuorren en Bitgumerdyk)

Namens de Werkgroep Verkeer willen wij u graag uitnodigen voor een bijeenkomst over de verkeersveiligheid in onze buurt. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op:

  • MAANDAG 4 MAART 2024
  • Tijd 20.00 uur bij Horeca Schatzenburg (inloop: 19.45 uur)
  • Rypsterdyk 23 A, Menaam (= bij de sporthal)

Als Werkgroep Verkeer hebben we ons verdiept in de problematiek rondom de verkeerssituatie doorgaande weg. Het onderzoek, dat samen met de Gemeente en de politie, door de leden van onze werkgroep is uitgevoerd heeft geresulteerd in een aantal potentiële oplossingen waarover wij u graag willen informeren.
Tijdens deze bijeenkomst zullen we niet alleen de bevindingen van ons onderzoek presenteren, maar ook de mogelijke oplossingen bespreken en uw mening hierover vragen. We zijn ervan overtuigd dat uw inbreng als aanwonende van de doorgaande weg van waarde is bij het vinden van effectieve oplossingen voor de verkeersveiligheid van de doorgaande weg.
Graag nodigen we u uit om samen met ons te brainstormen en feedback te geven om zo tot gezamenlijke concrete actiepunten te komen. Samen streven we naar een veilige en leefbare omgeving voor ons allemaal.

Graag zien we u op maandag 4 maart a.s.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep verkeer Dorpsbelang Menaam.

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.