Het lijkt mogelijk om bij de starts het geluid van de F35 te beperken voor de dorpen Marsum en Jelsum. Dit deelde de basiscommandant Johan van Deventer op 13 december mee aan de dorpen en wijken uit de omgeving van de vliegbasis. Een tweejarig onderzoek door de vliegbasis en het Nationaal Lucht en Ruimtevaart laboratorium (NLR) maakte deze mogelijke geluidsreductie duidelijk.

De praktijk zal moeten uitwijzen of de geluidsreductie goed haalbaar is. Met het permanente geluidsmeetnet kunnen de effecten voor de verschillende dorpen en wijken goed gemonitord worden. Dit zal door de vliegbasis en de Auditcommissie nader onderzocht worden.

Op 28 maart is er een nieuw overleg tussen de basiscommandant, de omliggende dorpen en wijken en de Auditcommissie.
Naar verwachting zullen de eerste resultaten op de volgende COVM vergadering van 22 april 2024 toegelicht worden door de basiscommandant van Deventer.

foto bc2 Medium

Foto: Hoofd operatien van de vliegbasis geeft toelichting over het NLR onderzoek aan Dorpsbelangen, wijkraden en Auditcommissie.
Bron: Geert Verf - Marsum

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.