"Uitroeien die handel" campagne strijdt voor tuinen en opritten vrij van pesticiden

De natuur heeft onze hulp nodig, en daarom lanceren de Friese Milieufederatie (FMF) en haar samenwerkingspartners een nieuwe campagne: "Uitroeien die handel". Met deze campagne willen ze bewustwording creëren bij inwoners over hun gebruik van pesticiden rondom het huis en streven naar een Fryslân vrij van pesticiden.

"In Friesland alleen al wordt jaarlijks zo'n 20.000 kilo aan pesticiden gebruikt. Ook wij als inwoners hebben daar een aandeel in. Vaak hebben we niet door dat de bekende schoonmaaktrucjes als azijn en zout veel meer kapot maken dan we willen. Er zijn weinig mensen die bewust de biodiversiteit aantasten en hun gezondheid verslechteren. Met deze aanpak zetten we samen die eerste stap naar een gezonde leefomgeving", aldus Tess Schram, Programmamanager Circulaire Samenleving bij FMF.

Wat Zullen We Nou Beleven?

De "Uitroeien die handel" campagne borduurt voort op de succesvolle "Wat Zullen We Nou Beleven" campagnereeks van de FMF, met een specifieke focus op het verminderen van het gebruik van pesticiden. De campagne roept de inwoners van Friesland op om hun tuinen en opritten op een natuurvriendelijke manier te onderhouden.

Uitroeien die handel 1 Medium Uitroeien die handel 3 Medium


De campagne maakt gebruik van drie verschillende berichten gericht op het gebruik van azijn en zout:

  • Draai bestrijdingsmiddelen de nek om en gebruik je groene vingers voor biodiversiteit.
  • Kap met bestrijdingsmiddelen en gebruik je groene vingers voor biodiversiteit.
  • Zout op met bestrijdingsmiddelen en gebruik groene vingers voor biodiversiteit.

Deze berichten zijn ontworpen om aan te sluiten op de vorige campagnes qua look en feel en zijn gericht op het activeren van de Friese inwoners. De insteek van de campagne is bewust scherp en prikkelend, met als doel de aandacht te trekken en actie te stimuleren. Op de website www.watzullenwenoubeleven.nl staan onder andere tips om de groene aanslag, het onkruid, of bepaalde dieren uit te roeien zonder gif.

Onderzoek en inwoners pilot

De campagne loopt vanaf 6 mei tot en met 16 juni. Naast de bewustwordingscampagne zal er binnen één gemeente een pilot worden uitgevoerd om samen met de inwoners te werken aan gifvrije tuinen en opritten. Daarnaast wordt er een Living Lab onderzoek uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen naar de motivaties van huishoudens in Friesland om het gebruik van pesticiden te verminderen en duurzame alternatieven te bevorderen.


 Bron: Programmamanager Circulaire Samenleving bij FMF
Programmaleider Circulaire Samenleving bij de Natuur en Milieufederaties

Outlook 4ey2iktc Outlook jcc0ejse

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.