Het actiecommitee ZoutIsFout.nl organiseert op 10 september 2011 een aktiedag tegen het voornemen van Frisia Zout om langer door te gaan met zoutwinning onder NoordWest Friesland.

ZoutIsFout is een inniatief van een aantal dorpsbelangen en verzet zich tegen het nog langer winnen van zout onder de friese bodem. Zij is bezorgd omtrent de gevolgen, zoals bodemdaling, van deze winning.

Het actiecommitee probeert de politiek te bewegen om omstreeks 10 september extra raadsvergaderingen te beleggen over dit onderwerp, Gemeente Menameradiel heeft inmiddels toegezegd dit te overwegen.

(Nood)klokken luiden

Het is de bedoeling om op zaterdag 10 september a.s. van 14:00 to 14:15 uur de kerkklokken te laten luiden in 26 kerken in NW Friesland.

 

Voor meer informatie zie de website www.zoutisfout.nl

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.