Menaldum 31 maart 2008

MUZIEKHUIS De Zangbodem, centrum voor klank en klankbewustwordingIn de folder bij dit koorproject, stond o.a. Joseph Haydn’s koorwerken worden niet zo vaak gezongen en dat is jammer. Zijn koorliederen, allemaal serieus van toon, bevatten wel degelijk een knipoog naar humor en een glimlach naar het leven. In zijn canons bijvoorbeeld, geeft hij als het ware korte commentaren op gebeurtenissen uit het dagelijks leven en in zijn grotere koorwerken “schildert” hij als het ware de gebeurtenis van het gekozen onderwerp. Haydn was een groot kenner van de literatuur en een echte klankdichter. Hij wordt beschouwd als de muzikale bruggenbouwer tussen de barokke en de klassieke tijd. Klankschoonheid was steeds zijn ideaal.

Gedurende drie maanden bestudeerden en oefenden geïnteresseerde en enthousiaste koristen composities als Die Harmonie in der Ehe, Die Beredsamkeit, Der Greis en madrigaal The Storm, een werk uit de Engelse tijd van Haydn. Ook diens kerkmuziek zoals: Missa brevis „Sancti Johannis de Deo“ (Kleine Orgelmesse) en delen uit de Engelse Psalmen enz. Ook zullen er enkele sololiederen als „Die zu späte Ankunft der Mutter“, „Der Gleichsinn“ en „An Thyrsis“ worden gezongen. Op zondag 20 april a.s. zullen de deelnemers aan het koorproject deze Haydnwerken o.l.v. Piet Vessies met aan de piano Jan van Liere, laten klinken. De presentatie is in de St. Janskerk aan het Tsjerkepaed 1 te Deinum. Aanvang 15.30 u. De toegang bedraagt € 7,00. Voor meer informatie kunt u bellen 06 - 22 65 08 24 (Muziekhuis "De Zangbodem") of kijken op het internet bij www.dezangbodem.blogspot.com

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.