Nieuws Menaam

MENAAM september 2020 - Het hebben van vrijwilligers is van wezenlijk belang in iedere gemeenschap. De leefbaarheid in ons dorp Menaam is dan ook sterk afhankelijk van vrijwilligers. Dorpsgenoten die zich feintsje logo1evrijwillig inzetten voor het algemeen belang zoals onder ander in verenigingen, stichtingen of deels in de zorg. Allemaal zijn deze afhankelijk van de vrijwillige inzet van personen die zich met veel enthousiasme hiervoor willen inzetten. Zo hier de oproep van Dorpsbelang Menaam, waarbij de inzet van vrijwilligers ontzettend belangrijk is. Het is goed dat functies die al jaren zijn ingevuld door vaste personen, deze weer overgedragen kunnen worden aan nieuwe enthousiaste personen.

Redactie menaldumdorp.nl


 

Dorpsbelang Menaam - Hallo dorpsgenoten,

Wij van Dorpsbelang Menaam hopen dat jullie ondanks alle corona perikelen een fijne vakantie hebben gehad. Dorpsbelang Menaam heeft vrijwilligers nodig, om maar even gelijk met de deur in huis te vallen. We zitten momenteel met 4 personen in het bestuur (eigenlijk 3 maar 1 blijft nog even zitten vanwege de lastige situatie waarin de Corona ons brengt dit jaar).
Dorpsbelang zorgt naast de Menaam Yn 't Ljocht ook voor vele andere zaken. Zo hebben we nauw overleg met de woningstichting over de sloop – nieuwbouw en verbouw van de huurwoningen in Menaam. Het is niet zo dat we een stem hebben in het ontwerp maar we worden altijd wel meegenomen in de plannen en de signalen die wij opvangen kunnen we weer doorspelen.

Daarnaast is er contact met de gemeente. Zeker 1 x per jaar zitten we bij de wethouder en de dorpen coördinator. Hier worden zaken besproken die ons ter ore komen. U kunt denken aan buurtoverlast, verkeeroverlast maar ook positieve zaken zoals de nieuwe aanlegsteigers die gekomen zijn bij de Rixt van Doniastrjitte.
Onder Dorpsbelang vallen ook een aantal commissies. Zo is er de websitecommissie. Deze beheert de webside www.menaldumdorp.nl. Hierop staan leuke weetjes over Menaam en er is een activiteitenkalender. Dus mocht u als vereniging iets organiseren kunt u dit doorgeven zodat het op de agenda wordt geplaatst.
Ook zijn er 2 personen die de facebookpagina beheren. Daar zijn we heel blij mee want anno 2020 kun je hier niet meer zonder.
Daarnaast is er ook de werkgroep Bosk en Iepen Fjild. Zij gaan zorgen voor een voedselbos aan de Graldasingel. En mochten de subsidies het toelaten komen er een aantal wandelpaden in Menaam bij.

We vergaderen ongeveer 1x per 6 weken. Er is 1x per jaar een ledenvergadering welke we vaak houden in Maart.
We zouden het heel fijn vinden als ons bestuur met een man of 4️ wordt versterkt. Kunnen we op u rekenen‼️

U kunt contact met ons opnemen via de mail: ‼️
Vele handen maken licht werk.

Alvast bedankt!

Douwe Fokkema, voorzitter (aftredend dus vacant)
Sjoerd Buren, penningmeester
Marga Bouwman, secretaris
Maaike de Haas, lid

[dit artikel delen op]

MENAAM _SLAPPETERP september 2020 - Sinds 2006 bestaat zwemvijver de Swanneblom te Slappeterp. De zwemvijver is ondergebracht in een Stichting welke financieel door donateurs gesteund wordt.

In 2016 is een rietfilter aangelegd voor een nog betere waterkwaliteit: om de 2 weken controle door Wetterskip Fryslan. Veel gezinnen maken gebruik van zwemvijver de Swanneblom met strand, waterspeeltoestel en omliggende zonneweides.

Voor het dragen van de kosten voor onderhoud / maaien / controle / afval / elektra / rente / aflossing etc. is geld nodig. De laatste jaren kan de stichting een aantal van genoemde kostenposten niet meer naar voldoening uitvoeren. Het is daarom belangrijk dat er meer donateurs komen voor het behoud van zwemvijver de Swanneblom. Het bestuur doet hierbij dan ook een dringende oproep om donateur te worden zodat het voortbestaan van de Swanneblom ook de komende jaren gewaarborgd blijft. Het zou zonde zijn dat deze unieke plek gaat verdwijnen.

DSC00285 Small

Nieuwe donateurs kunnen zich melden op www.swanneblom.com. Het bestuur hoopt u volgende de zomer te treffen bij zwemvijver de Swanneblom en u als nieuwe donateur te mogen verwelkomen.

Het bestuur.

[dit artikel delen op]

Zomertip: Tuinen met biodiversiteit dorpsstyliste in Berltsum hele zomerperiode geopend.

BERLTSUM 7 juli 2020 - De siertuinen van Hieke Joostema-Greidanus, dorpsstyliste zijn de hele zomerperiode van juli t/m september geopend voor groepen of individueel, uitsluitend op afspraak. Het onderwerp biodiversiteit staat volop in de belangstelling en in de tuin van de dorpsstyliste krijg je veel ideeën voor eigen tuin. Afgelopen weken bleken een groot succes te zijn en daarom wordt de bezichtigingsperiode verlengd tot eind september 2020.

DSC 0161 MediumEen prachtig uitje op de fiets waarbij je altijd alles op corona-afstand goed kunt bekijken. Onder leiding van een gids krijgt u vast nieuwe ideeën over de inrichting van uw tuin: de ingerichte borders, nieuwe plantensoorten, de unieke pergola, boomgaarden, fruitbomen en uiteraard het geslaagde kruidenmengsel vol met biodiversiteit. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen terwijl u door de tuin loopt. De totale weide- en tuinoppervlakte bedraagt 10.000 m². Het afgelopen voorjaar is er nog een nieuw gedeelte aangelegd een grote verscheidenheid aan struiken, een boomgaard en een veld met biodiversiteit van 700 m² om meer vogels en insecten te trekken. Tussen de schapen door beleef je de bijzondere tuin en het mooie open landschap. Een bijzonder leuk zomeruitje vol met tuintips.

Bezichtiging

Bezichtigingstijden: dagelijks van 10.30-12.00 uur en 14.00-15.30 uur, maar in overleg kunnen we ook een tijdstip afspreken.

Kom op de fiets, lekker in beweging in de zomervakantie in combinatie met een leuk tuinuitje. Je kunt dagelijks een afspraak maken tussen 8.00 en 10.00 uur, telefoon: 0518-462542. De kosten bedragen € 4,- per persoon. Kijk ook op www.dorpsstyliste.nl Het tuinadres van de dorpsstyliste: Wiersterdyk 6A, BERLTSUM. Van harte welkom!

Hieke Joostema-Greidanus
Dorpsstyliste Berltsum


 

 

[dit artikel delen op]