Nieuws Menaam

MENAAM juni 2020 - Sinds 2006 bestaat zwemvijver de Swanneblom te Slappeterp. De zwemvijver is ondergebracht in een Stichting welke financieel door donateurs gesteund wordt.

 DSC00282 Small

In 2016 is een rietfilter aangelegd voor een nog betere waterkwaliteit: om de 2 weken controle door Wetterskip Fryslan. Aangezien het openlucht zwembad Schatzenburg dit jaar niet open gaat, hopen wij dat veel gezinnen gebruik gaan maken van zwemvijver de Swanneblom met strand, waterspeeltoestel en omliggende zonneweides. Corona-richtlijnen (vanuit de Rijksoverheid) staan op de bebording bij de zwemlocatie.

DSC00285 SmallVoor het dragen van de kosten voor onderhoud (maaien / controle / afval / elektra / rente / aflossing etc.) is geld nodig. Het komende seizoen is het doel van het bestuur om

meer donateurs te werven voor het behoud van zwemvijver de Swanneblom. Nieuwe donateurs kunnen zich melden op www.swanneblom.com en op drukke dagen zal er door het bestuur ter plaatse aan bezoekers worden gevraagd om donateur te worden van de stichting.

Het bestuur hoopt u deze zomer te treffen bij zwemvijver de Swanneblom en u als nieuwe donateur te mogen verwelkomen, zodat het voortbestaan van de Swanneblom ook de komende jaren gewaarborgd blijft.


 Bron en foto's www.swanneblom.com

[dit artikel delen op]

Lampje Menaem SmallMENAAM juni 2020 - Via de website is een bericht ontvangen va iemand die een antiek hanglampje aanbiedt met op glas beschilderde voorstellingen van Menamdum. Liefhebbers of verzamelaars kunnen deze vinden op Marktplaats onder nummer: m1553801525

Oud antiek hanglampje met op glas beschilderde voorstellingen uit Menaldum.


 

 

[dit artikel delen op]

Het geluidsmeetnet bewijst nu al van grote waarde te zijn. Nu de F-35 en de F-16 beiden vliegen kunnen de geluidsniveaus goed vergeleken worden. Het is het eerste permanente geluidsmeetnet bij een militaire vliegbasis ter wereld.

Uitleg werkwijze geluidsmeetnet:

Het geluidsmeetnet wordt al veel gebruikt, maar ook is er nog onduidelijkheid over de werkwijze. Daarom is in de bijlage de informatie nog eens uitgelegd. Deze wordt verspreid onder de dorpen en wijken in de omgeving van de vliegbasis. Mocht het toch nog onduidelijk blijven, neem gerust contact op met het emailadres in de bijlage. Wellicht kunt u dan hulp op maat krijgen.

Zie hiervoor de bijlage: [PGMN informatie voor omwonenden]


 

[dit artikel delen op]